Upprepat böneutrop under bön

Skall den bedjande upprepa böneutropet? Enligt den korrekta åsikten skall han inte göra det eftersom det distraherar bönen. Det kan inte motargumenteras med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde personen som lider av tvångstankar i bönen att be om Allahs skydd mot Satan1 eller att han godkände Mu´âwiyah bin al-Hakam som lovade Allah […]

Nysning under böneutrop

Fråga: Skall böneutroparen som nyser under böneutropet lovprisa Allâh under böneutropet eller efteråt? Svar: Han skall lovprisa Allâh under böneutropet då påminnelse om Allâh inte motstrider böneutropet.