De kan läsa filosofiska böcker

Fråga: Vad är domen för att läsa filosofiska böcker för att känna till deras falskhet? Svar: Bara en stabil person kan läsa dem. Inga nybörjare eller studenter. Det är farligt. Bara stabila människor, förslagsvis Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim, kan läsa dem.

En enda ´Îd-predikan

Fråga: Ska imamen som håller en enda ´Îd-predikan fördömas och är han syndig? Svar: Ja, han ska fördömas då handlingen går emot Sunnah. Så fort vissa ungdomar, individer som tror att de kan eller nybörjare lär sig en åsikt, offentliggör de den och stör människorna. Håll dig till landets praxis och stör inte människorna. Framstå […]

Inga böcker för nybörjare

Fråga: Vissa nya studenter inleder sina Fiqh-studier med läsning av Ibn Hazms (rahimahullâh) bok ”al-Muhallâ”. Är det korrekt metod? Svar: Nej. Det är inkorrekt. Bara stora lärda når fram till al-Muhallâ. Han här är nybörjare. Skall du som nybörjare läsa al-Mughnî? Det är olämpligt. al-Muhallâ är som al-Mughnî om inte större. Det är inte tillåtet. […]

Inget för studenter och nybörjare

Fråga: Vilka villkor och hinder har Takfîr? Svar: Takfîr är inget som skall vara ett ständigt samtalsämne. Det är lärda och insiktsfulla som skall behandla Takfîr. Det är de som tar sig an det. Offentligheten, labila studenter och nybörjare skall inte låta Takfîr vara ett ständigt samtalsämne.