Änkans nya kläder

Fråga: Får änkan köpa nya kläder under sin sorgetid? Svar: Det är harmlöst. Hon får dock inte ha på sig förskönande kläder. Att hon köper nya kläder och tar på sig dem är alltså harmlöst.

Student sysselsätter sig med de lärdas fel

Fråga: Vad råder ni nya studenter som är sysselsatta med att leta efter folks fel varpå de beskyller lärda och kallare för villfarelse? Svar: Han skall inte vara sysselsatt med folk. Han skall söka kunskap. Han skall söka kunskap under de lärda till dess att han har lärt sig det nödvändiga. Därefter kan han förkunna […]