al-Ghazâlî: Salaf tolkade inte

Också Abû Hâmid al-Ghazâlî tillhörde sin epoks större förespråkare av tolkning. Med tiden tog även han tillbaka den normen och klargjorde att sanningen var tvivelsutan i Salafs metodik. Han sade i sin bok ”Ildjâm-ul-´Awâm ´an ´Ilm-il-Kalâm”: ”Du ska veta att den konkreta sanningen varom det saknas tvivel är i Salafs metodik. Det vill säga följeslagarnas […]

När Ashâ´irah flydde Ahl-us-Sunnah

675 – Abû Dja´far ´Abdul-Khâliq bin ´Îsâ Han var mycket sträv mot Ahl-ul-Bid´a. Han krossade deras falskheter och trampade sönder deras teser. Hans ord rådde alltid över dem och hans följeslagare var ständigt segrande mot Ahl-ul-Bid´a. Ingen satte stopp för dem. En gång kom al-Qushayrîs son till östra delen av Bagdad och började demonstrera al-Ash´arîs […]

Det enda Salafiyyûn kan göra

Fråga: Ni vet hur folk tillhörande andra sekter ignorerar Salafs metodik. Vad måste göras för att de skall inse den? Svar: Salafiyyahs lärde och kallare har lagt ned stor vikt vid det. Böcker har skrivits. Dessa människor har tillgång till allt, men de vägrar lämna sina normer: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء […]

Gott och ont i en person

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament hör att slaven kan besitta såväl godhet som ondska, drag från såväl tro som otro eller hyckleri. Därefter belönas och straffas han. Det finns många bevis i Qur’ânen och Sunnah som bevisar detta fundament. De måste efterlevas och bekräftas. Dessutom är vi ålagda att ta avstånd från Khawâridjs norm då de […]

Det är panteism

Fråga: Vad är domen för dogmen om att Allâh är överallt? Svar: Det är otro. Så säger panteisterna. De som säger att Allâh är överallt är panteister. Normen är otro mot Allâh (djalla wa ´alâ). Allâh är ovanför Sina slavar: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”1 أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن […]