Då kan kvinnan fasta i Shawwâl

Fråga: En kvinna har inte fastat hela Ramadhân. Får hon fasta Shawwâls sex dagar innan hon tar igen de missade dagarna i Ramadhân? Svar: Hon skall inte fasta Shawwâls sex dagar förrän hon tagit igen alla dagar i Ramadhân. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar […]

Selfie från slakten

Fråga: En synd som sker ofta i samband med Udhhiyah är att slakten fotograferas för att ha bilderna som minne. Vad råder ni? Svar: Det är första gången jag hör talas om att folk tar bilder i samband med slakt för att ha dem som minne. Vilket minne bidrar slakten med? Alla slaktar och alla […]

Student sysselsätter sig med de lärdas fel

Fråga: Vad råder ni nya studenter som är sysselsatta med att leta efter folks fel varpå de beskyller lärda och kallare för villfarelse? Svar: Han skall inte vara sysselsatt med folk. Han skall söka kunskap. Han skall söka kunskap under de lärda till dess att han har lärt sig det nödvändiga. Därefter kan han förkunna […]