11. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

62 – al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: ´Abdul-A´lâ bin Wâsil och ´Alî bin Muslim underrättade oss…: Också Muhammad bin al-Djund Yasâbûrî underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd underrättade oss…: Också Abû Bakr an-Naysâbûrî och andra underrättade oss: al-´Abbâs bin Muhammad bin Hâtim underrättade oss: Muhâdhir bin al-Muwarri´ underrättade oss: al-A´mash underrättade […]

Djahmiyyahs svansar

753 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber […]

5. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

56 – al-Husyan bin Ismâ´îl berättade för oss: Ahmad bin Mansûr underrättade oss: ´Abdur-Razzâq underrättade oss: Ma´mar underrättade oss, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr, från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (´azza wa djall) sinkar tills att nattens sista tredjedel infaller […]

3. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

Muslim bin Ibrâhîm underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Abû Ishâq, från al-Agharr som sade: ”Jag vittnar att Abû Hurayrah och Abû Sa´îd vittnade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Varje natt stiger Herren (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen efter nattens tredjedel. Därefter ropar en utropare: ”Finns det ingen […]

Den mest autentiska rapporteringen om Allahs nedstigning

217 – Kapitel om Herrens (´azza wa djall) nattliga nedstigning till den nedersta himlen 446 – Qutaybah berättade för oss: Ya´qûb bin ´Abdir-Rahmân al-Iskandarânî berättade för oss, från Suhayl bin Abî Sâlih, från hans fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Nattligen stiger Allâh ned till den […]

39. Abû Hurayrahs ord om Allahs nedstigning

51 – Muhammad bin Sahl berättade för oss: Muhammad bin Yûsuf bin Sa´d underrättade oss: Usayd bin ´Âsim berättade för oss: ´Âmir bin Ibrâhîm al-Asbahânî underrättade oss: Ya´qûb bin ´Abdillâh at-Tamîmî underrättade oss, från Abû Rib´î, från al-A´mash, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah som sade: ”Nattligen stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den […]

4. Därför bekräftar vi dessa egenskaper

[6] Allâh är En och ingen är lik Honom. Vi liknar inte Honom vid Hans skapelse och Vi föreställer oss inte Honom. Intellektet klarar inte av att föreställa sig Hans egenskaper. Fjärran är Allâh från allt som intellektet föreställer sig. Han lever med liv, vet med vetskap, förmår med förmåga, hör med hörsel, ser med […]

28. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

40 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Yûsuf as-Sulamî underrättade oss: Hadjdjâdj underrättade oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När en tredjedel av natten, eller dess hälft, har […]