37. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

49 – al-Qâdhî Abû ´Abdillâh al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm berättade för oss: ´Abdullâh bin Bakr as-Sahmî berättade för oss… Också Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin ´Abdil-Malik berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Hishâm bin Abî ´Abdillâh ad-Dastawâ’î berättade för oss, från Yahyâ bin Abî […]

5. Ahl-us-Sunnah betror Allahs nedstigning

14 – Han (´azza wa djall) stiger ned till den lägsta himlen baserat på autentiska besked från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det skall dock inte föreställas. 15 – De anser att det är möjligt för de gudfruktiga slavarna att beskåda Allâh (´azza wa djall) på Domedagen till skillnad från i detta liv. […]

29. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

41 – al-Qâdhî Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Abûs-Sâ’ib Sâlim bin Djunâdah berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr underrättade oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Sa´îd bin Abî Sa´îd, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om det inte hade varit för att jag inte vill besvära […]

28. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

40 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Yûsuf as-Sulamî underrättade oss: Hadjdjâdj underrättade oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När en tredjedel av natten, eller dess hälft, har […]