´Alî är på de troendes sida

2223 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vad vill ni från ´Alî? ´Alî är från mig och jag är från honom och han står på varje troendes sida (ولي) efter mig.” Rapporterad av at-Tirmidhî (3713), an-Nasâ’î i ”al-Khasâ’is” (13, 16 och 17), Ibn Hibbân (2203), al-Hâkim (3/110), at-Tayâlisî (829), Ahmad (4/437) och […]

73. Ahl-us-Sunnahs förhållande till följeslagarna

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer hör att de vare sig känner något agg mot eller förtalar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. De är som Allâh (ta´âlâ) beskrev dem när Han sade: وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا […]