Vårdnadshavare måste vara religiös muslim

368 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Kvinnan har mer rätt till barnet så länge hon inte gifter om sig.” Rapporterad av-Dâraqutnî i ”as-Sunan” (418) via al-Muthanâ bin as-Sabbâh, från ´Amr bin Shu´ayb, från hans fader, från hans farfar som sade: ”En kvinna tvistade med sin make om sitt barn varvid profeten (sallâ […]

Två sorters kondoleanser

När det kommer till sittningar i kondolerande syfte, så är en sittning naturlig och en annan tillgjord. Vilken sort sker idag? Det som sker idag är att den olycksdrabbade butiksägaren stänger butiken och den anställde har rätt till ledighet. Den naturliga sittningen går ut på att en person förlorar en anhörig och avser varken att […]

Ta tillbaka dina fel

En annan anledning att jag än en gång kollat igenom denna bok är människans naturliga vana att förfela och glömma. Även om det är bekräftat i Qur’ânen och Sunnah att man inte ställs till svars för det, så är det inte tillåtet att vidhålla fel efter att det klargjorts. Därför poängterar jag alltid mina misstag […]

340. Vad är domen för att gråta när en anhörig dör?

Fråga 340: Vad är domen för att gråta när en anhörig dör? Svar: När profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) son Ibrâhîm hade dött grät han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Ögat gråter och hjärtat sörjer och vi säger inget som förargar vår Herre.”1 Gråten kommer ofrivilligt. Den är harmlös och naturlig. 1al-Bukhârî […]

Kärlek till otrogen maka

Fråga: Hur kombineras kärleken till den judekristna makan med hatet mot henne på grund av att hon är otrogen? Svar: Kärleken till makan är naturlig och inte religiös. Du älskar inte din otrogna maka för hennes religions skull. Gör du det är du förlorad. Du älskar henne bara för att hon är din maka. En […]