Sittandes i Minâ

Fråga: Vårt tält låg i Muzdalifah. För att kunna vistas i Minâ åtminstone halva natten gick jag dithän under Tashrîq-dagarna. Är min handling extrem eller korrekt? Svar: Den är obligatorisk och inte extrem. Om du kan komma in till Minâ och tillbringa natten där, om än sittande, måste du göra det. Det är en av […]

Så bes frivilliga dagsböner

414 – Jag frågade min fader om dagsbönerna ska bes två och två eller fyra Raka´ât på en gång. Han sade: ”Jag säger två och två. Det är dock harmlöst att be alla fyra på en gång.” Jag frågade om man i så fall gör Taslîm varannan Rak´ah varvid han svarade: ”Han ska bara göra […]

Begravning på nattid

Fråga: Vad är domen för att begrava lik på natten? Svar: Det är tillåtet vid behov. Den svarta kvinnan begravdes en natt utom profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vetskap. Han fördömde dem inte för att de begravde henne på natten utan för att de inte hade meddelat honom om hennes död. Profeten (sallâ Allâhu […]

Witr bes bara på natten

1712 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Witr bes bara på natten.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (891) via Khâlid bin Abî Karîmah: Mu´âwiyah bin Qurrah underrättade oss från al-Agharr al-Muzanî som sade: ”En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs profet! Jag vaknade på […]

Solnedgång på marken till skillnad från himlen

Fråga: Ibland avgår vissa flyg i samband med solnedgång varvid vi bryter fastan på marken. Väl uppe i luften när planet har lyft visar det sig att solen är fortfarande uppe. Skall vi återuppta fastan eller bryta den? Svar: Återuppta inte fastan eftersom du har brutit den i enlighet med Allâhs (ta´âlâ) ord: ثُمَّ أَتِمُّواْ […]

Bryts fastan av våta drömmar under natten?

Fråga: Bryts fastan av våta drömmar under natten? Svar: Våta drömmar sker ofrivilligt. Inte ens upprepande våta drömmar under dagtid bryter fastan, ty de sker i sömnen. Pennan är upplyft från sovaren till dess att han vaknar. Vad våta drömmar under natten beträffar, vet jag inte att någon säger att de bryter fastan.

Ät med måtta i Ramadhân

Till fastans etiketter hör att man inte fyller magen på natten. Ät med måtta, människan har inte fyllt en behållare som är värre än magen. Den som äter sig mätt i början av natten kommer inte att gagnas den senare delen. Den som äter sig mätt inför fastan kommer inte att gagnas förrän framåt middagen. […]

Islamisk kunskap lyser upp jorden

Allâh (´azza wa djall) sade: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ”VID den sjunkande stjärnan! Er landsman har inte gått vilse och han är alls inte besatt.”1 Allâh svor vid stjärnorna på att Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppenbarade budskap är sant. Sammanträffandet är högst anmärkningsvärt då Allâh (ta´âlâ) låter stjärnorna […]

11. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

62 – al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: ´Abdul-A´lâ bin Wâsil och ´Alî bin Muslim underrättade oss…: Också Muhammad bin al-Djund Yasâbûrî underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd underrättade oss…: Också Abû Bakr an-Naysâbûrî och andra underrättade oss: al-´Abbâs bin Muhammad bin Hâtim underrättade oss: Muhâdhir bin al-Muwarri´ underrättade oss: al-A´mash underrättade […]

9. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

60 – Mûsâ bin Dja´far bin Qurâ berättade för oss: Muhammad bin ´Îsâ bin Hibbân underrättade oss: Muhammad bin Fadhl bin ´Atiyyah underrättade oss: Abû Ishâq underrättade oss, från al-Agharr Abû Muslim, från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Allâh sinkar Sina slavar tills att en tredjedel […]

Takbîr i otroget land

Fråga: Hur läser man Takbîr natten till ´Îd om man bor i otroget land och riskerar att störa befolkningen? Svar: Om han stör befolkningen får han läsa Takbîr lågmält. Han ska läsa Takbîr och praktisera Sunnah utan att störa andra. Annars finns det risk att de förbjuder honom det eller besvärar honom. Han får göra […]

8. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

59 – Abûl-Aswad ´Ubaydullâh bin Mûsâ bin Ishâq al-Ansârî och Ahmad bin Kâmil berättade för oss: Muhammad bin Sa´d al-´Awfî underrättade oss: Min fader underrättade mig: Sulaymân bin Qarm underrättade oss, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr, från Abû Sa´îd al-Khudrî och Abû Hurayrah som vittnade för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]

Avgudadyrkarnas medgivande

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ”Och […]

Tiden för ´Îd-badet

Fråga: Är det Sunnah att bada natten till ´Îd-dagen eller ska det badas innan utgång? Svar: Han ska bada innan utgång. Ty om han badar på kvällen kan han börja svettas eller lukta efteråt.

6. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

57 – al-Husyan bin Ismâ´îl berättade för oss: Ahmad bin Mansûr underrättade oss: Shurayh bin an-Nu´mân underrättade oss: Abû ´Awânah underrättade oss, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr som sade: ”Jag vittnar att Abû Hurayrah och Abû Sa´îd vittnade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (´azza wa djall) sinkar fram […]

1. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

52 – Abû ´Abdillâh al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Yûsuf bin Mûsâ berättade för oss: Djarîr underrättade oss, från Mansûr, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr, från Abû Sa´îd och Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sinkar till dess att nattens första […]

Den mest autentiska rapporteringen om Allahs nedstigning

217 – Kapitel om Herrens (´azza wa djall) nattliga nedstigning till den nedersta himlen 446 – Qutaybah berättade för oss: Ya´qûb bin ´Abdir-Rahmân al-Iskandarânî berättade för oss, från Suhayl bin Abî Sâlih, från hans fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Nattligen stiger Allâh ned till den […]

39. Abû Hurayrahs ord om Allahs nedstigning

51 – Muhammad bin Sahl berättade för oss: Muhammad bin Yûsuf bin Sa´d underrättade oss: Usayd bin ´Âsim berättade för oss: ´Âmir bin Ibrâhîm al-Asbahânî underrättade oss: Ya´qûb bin ´Abdillâh at-Tamîmî underrättade oss, från Abû Rib´î, från al-A´mash, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah som sade: ”Nattligen stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den […]

38. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

50 – Muhammad bin Sahl bin al-Fadhl och Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Husayn al-´Allâf berättade för oss: Humayd bin ar-Rabî´ berättade för oss: Khâlid bin Makhlad underrättade oss: Muhammad bin Dja´far bin Abî Kathîr berättade för mig: Suhayl berättade för mig från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

37. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

49 – al-Qâdhî Abû ´Abdillâh al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm berättade för oss: ´Abdullâh bin Bakr as-Sahmî berättade för oss… Också Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin ´Abdil-Malik berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Hishâm bin Abî ´Abdillâh ad-Dastawâ’î berättade för oss, från Yahyâ bin Abî […]