Var är det bäst för kvinnan att be Tarâwîh?

Fråga: Var är det bäst för kvinnan att be Tarâwîh? Svar: Det är bäst att hon ber därhemma utefter sin förmåga. Och om hon befarar att bli för sysselsatt med barnen eller trött (ensamma människor kan bli trötta och lata till skillnad från när de är med andra) eller har en make som inte lägger […]

8. Nattbönens tid

[10] Nattbönen börjar efter ´Ishâ’ och varar till Fadjr. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh har utökat en bön åt er och det är Witr1. Be den mellan ´Ishâ’ och Fadjr.”2 [11] Om möjligt är det bättre att be den så sent som möjligt. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som […]

6. Nattbönens Raka´ât

[7] Bönen består av elva Raka´ât. För att man skall rätta sig efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tycker jag inte att det antalet skall överskridas. Han bad aldrig fler än elva Raka´ât. `Â’ishah blev frågad om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön i Ramadhân varvid hon svarade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu […]

4. Därför upphörde nattbönen i samling

[5] Orsaken till att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slutade be nattbönen i samling resten av månaden, var att han befarade att de skulle åläggas den bönen. Något sådant skulle de emellertid inte klarat av, vilket nämns i ´Â’ishahs hadîth hos bland andra al-Bukhârî och Muslim1. Efter hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död […]

1. Nattbönen i Ramadhân är dygdig

[1] Det finns två hadîther i sakfrågan: 1 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmuntrade till nattbön i Ramadhân utan att ålägga dem den. Han sade: ”Den som ber nattbönen i Ramadhân med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu […]

Frivillig bön stör inte studier

Fråga: Är studier bättre än frivilliga böner som bes i samband med de obligatoriska (الرواتب)? Svar: Ja. Studier är bättre än nattbönen och de frivilliga bönerna som bes i samband med de obligatoriska. Men frivilliga böner som bes i samband med de obligatoriska distraherar inte studierna. Således skall de inte försummas.