Fyra Raka´ât före ´Asr

Fråga: Jag brukar be fyra Raka´ât innan ´Asr. Ska jag be dem alla på en gång eller två och två? Svar: Det är föreskrivet för alla muslimer att be fyra Raka´ât innan ´Asr. De ska bes två och två. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Må Allâh benåda personen som ber fyra innan ´Asr.”1 […]

Tusen år upp till Allâh

Han (ta´âlâ) sade också: يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.” och: تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ […]

Ena halvåret dag, andra halvåret natt

Fråga: Hur fastar man i ett land som har natt ena halvåret och dag andra halvåret? Svar: Därom tvista de lärde. Vissa lärde säger att de får rätta sig efter Makkah som är grunden till alla städer. Andra lärde menar att de får utgå från att dagen är tolv timmar lång, vilket den vanligtvis brukar […]

Extra rekommenderat i Ramadhân

Det är rekommenderat att äta frukost innan fastan och att den äts så sent som möjligt. Också är det rekommenderat att bryta fastan så fort solen gått ned och att brytningen sker med dadlar. I Ramadhân är det också rekommenderat att måna extra mycket om givmildhet, goda handlingar och välgörenhet, ty det var Allâhs sändebuds […]

10. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

61 – ´Abdus-Samad bin ´Alî berättade för oss: Dja´far bin Ahmad bin al-Khalîl underrättade oss: ´Abdus-Salâm bin ´Âsim underrättade oss: Abû Zuhayr underrättade oss: Djâbir bin Yahyâ al-Hadhramî underrättade oss, från Abû Ishâq, från al-Agharr, från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd al-Khudrî: ”Jag vittnar att de sade och de vittnade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu […]

30. Allt styrs av Allâhs vilja

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 26 – Alla styrs av Hans vilja, vissa erhåller Hans favör medan andra erhåller Hans rättvisa. FÖRKLARING Alla skapelser vill säga. Dag och natt, morgon och kväll, hemmastadda och resande, styrs skapelserna av Allâhs vilja. Oavsett vad de gör styrs de av Hans vilja. Ty det Han vill sker och […]

3. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

Muslim bin Ibrâhîm underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Abû Ishâq, från al-Agharr som sade: ”Jag vittnar att Abû Hurayrah och Abû Sa´îd vittnade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Varje natt stiger Herren (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen efter nattens tredjedel. Därefter ropar en utropare: ”Finns det ingen […]

38. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

50 – Muhammad bin Sahl bin al-Fadhl och Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Husayn al-´Allâf berättade för oss: Humayd bin ar-Rabî´ berättade för oss: Khâlid bin Makhlad underrättade oss: Muhammad bin Dja´far bin Abî Kathîr berättade för mig: Suhayl berättade för mig från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

2. Ödets natt och dess fastställelse

[2] Den bästa natten är Ödets natt baserat på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den som [lyckas] be under Ödets natt med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”1 [3] Enligt den mest överväldigande åsikten infaller Ödets natt natten till den 27 Ramadhân. De flesta hadîther påpekar det. En av […]

7. Sjätte beviset från Sunnah för Allâhs händer

6 – Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâhs (´azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. I Hans andra hand ligger vågen som Han sänker och höjer.”1 Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim. 1al-Bukhârî (4684), Muslim (993), Ahmad (2/242) och at-Tirmidhî (3045) som […]

35. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

47 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Mansûr berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Muhammad bin Ishâq: Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî berättade för mig från ´Atâ’, Umm Sabiyyahs slav, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ […]

34. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

46 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin Yahyâ berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för oss: Min fader berättade för oss, från Abû Ishâq som sade: Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî berättade för mig, från ´Atâ’, Umm Sabiyyahs slav, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud […]

Dina fyra änglar

Allâh (´azza wa djall) sade: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ ”Hon omges av änglavakter – de går framför henne och bakom henne – och skyddar henne på Allâhs befallning.”1 Slaven har änglavakter som skyddar honom dag och natt. De skyddar honom mot ont och olyckor. Han omges också av […]

32. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

44 – Abû Muhammad bin Sâ´id och Muhammad bin Sulaymân an-Nu´mânî berättade för oss: Muhammad bin ´Amr bin Hannân berättade för oss: Baqiyyah bin al-Walîd berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Umar berättade för oss, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî, från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]

al-Albânîs tuppar och hönor

Alla vet ni att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om ni hör tupparna gala skall ni be Allâh om Hans favör, ty de har sett en ängel. Och om ni hör åsnan skria skall ni be Allâh om skydd mot Satan, ty den har sett en djävul.”1 Med tiden hittade jag något som […]

Ingen arabiska, ingen kunskap

Hâfidh Abû Nu´aym bin ´Adî sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga flera gånger: ”Om du bara hade sett ash-Shâfi´î och hans retorik och vältalighet skulle du förundrats. Om han hade skrivit sina böcker utmed den arabiska som han brukade debattera med oss på skulle vi inte klarat av att läsa dem på grund av hans vältalighet […]

29. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

41 – al-Qâdhî Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Abûs-Sâ’ib Sâlim bin Djunâdah berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr underrättade oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Sa´îd bin Abî Sa´îd, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om det inte hade varit för att jag inte vill besvära […]

Återvänder till Minâ för att kompensera stening

Fråga: En vallfärdare lämnade Minâ efter två nätter varefter han insåg att hans stening den 12:e var fel. Följaktligen återvände han till Minâ på natten och stenade. Upphävs hans förtida avfärd på grund av hans återvändo till Minâ? Svar: Mannen som väljer att lämna Minâ i förtid och lämnar platsen innan solnedgång och sedan inser […]