Största rättvisan och orättvisan

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Orättvisa är mörker på Domedagen.”1 Hadîthen varnar för orättvisa och påbjuder dess motsats, nämligen rättvisa. Hela föreskriften är rättvis, påbjuder rättvisa och förbjuder orättvisa. Allâh (ta´âlâ) sade: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ”Säg: ”Min Herre har påbjudit det som är rätt och rimligt.”2 إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ”Allâh […]

38. Allâh saknar motståndare och likar

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 36 – Han är fjärran från motståndare och likar. FÖRKLARING Han är upphöjd med Sin essens, status och makt från motståndare och likar. Likar är jämlikar och motsvarigheter. Allt det saknar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Ingen är Hans partner, ingen liknar Honom, ingen motsvarar Honom. Det hör till Hans status […]

Därav är frågan innovation

Det är obligatoriskt att tro på Allâhs resning över tronen och innovativt att fråga om den. Att det är innovation att fråga om dess beskaffenhet beror på två orsaker: 1 – Samfundets bästa människor ställde inte frågan till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När de ställde sina frågor till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

14. Det vill skolastikerna säga

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: I själva verket vill de säga att vetskap om Allâh (´azza wa djall), Hans namn och Hans egenskaper ska inte eftersträvas från Qur’ânen, Sunnah och Salaf. Istället tycker de att var och en får begrunda på egen hand; de egenskaper man tycker tillkommer Allâh bekräftar man, oavsett om de nämns […]

33. Ahl-us-Sunnah betror allt i Qur’ânen och Sunnah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 29 – Vi betror allt det och är övertygade om att allt det är från Honom. FÖRKLARING Detta klargör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm som tror på alla namn, egenskaper och allting annat som står i Qur’ânen och Sunnah. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, inklusive författaren, tror på det invändigt och utvändigt och avvisar ingenting […]

Det islamiska landet enligt Ibn Bâz

Fråga: Flesta islamiska länder består av avguderi och dyrkade helgedomar. Kallas dessa länder för ”islamiska” eller inte? Svar: Det beror på. Om de otrogna ritualerna dominerar i landet är det otroget. Om de islamiska ritualerna dominerar i det är det islamiskt. Man tar hänsyn till det rådande och dominanta i dem. Fråga: De ber, fastar […]

10. Så säger ignoranter om Tawhîd-indelningen

Denna indelning av Tawhîd i tre kategorier är grundad på Qur’ânen och Sunnah. Till skillnad från vad dagens ignoranter och vilsna säger är den inte alls innovativ: يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ”De vill släcka ut Allâhs ljus med sina ord, men Allâh skall låta Sitt ljus lysa med […]

9. Tawhîds tre sorter

Dessa är Tawhîds tre sorter: 1 – Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Denna sort förnekar i princip ingen. 2 – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Denna sort förnekar de flesta och bekräftas enbart av sändebudens (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) anhängare. Han (ta´âlâ) sade: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ”Om du vill göra flertalet av jordens invånare till […]

8. Dementerad jämförelse och bekräftade egenskaper

Till skillnad från vad Mu´attilah och Mu’awwilah påstår fordrar bekräftelse av Allâhs namn och egenskaper inte alls liknelse. Deras teori tyder bara på nedsatt förståelse, villfarelse och ovilja mot sanningen. Alla vet ju skillnaden mellan skapelsen och Skaparen (subhânahu wa ta´âlâ). Till och med skapelserna varierar sinsemellan. Elefanten är ju inte som katten och myggan […]

7. Gemensamt namn fordrar inte liknelse

Han har också essensegenskaper som ansikte, händer och andra fullkomliga egenskaper. Vi bekräftar det Han bekräftade åt Sig själv och det Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade åt Honom, både när det kommer till essensegenskaper och handlingsegenskaper. Vi spekulerar inte i dem med våra egna teorier och åsikter. Vi säger inte att de […]

54. Tolkningen Salaf fördömde

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Autentiskt rapporterade al-Bayhaqî och andra från Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm som sade om hadîtherna kring beskådningen, fotpallen, vår Herres skratt åt slavarnas hopplöshet som håller på att vända, vart vår Herre var innan Han skapade himlen, att helvetet inte fylls förrän din Herre (´azza wa djall) placerar Sin fot […]

Varken tal eller Tawhîd

De som upprepar Allâhs namn tillhör den förbannade Satans soldater och de största åsnorna i kamouflerade kläder. Att de upprepande gånger säger ”Allâh! Allâh!” är vare sig tal eller Tawhîd. De bara driver med det ädla namnet då de avleder det från arabiskan och tömmer det på betydelser. Om en grupp människor hade hyllat en […]

Dagens gravdyrkare är som gårdagens idoldyrkare

Numera vet du att den som anser att träd, stenar, gravar, änglar, djinner, levande eller döda gagnar eller skadar, för en närmare Allâh, vädjar inför Honom via medling eller medel (التوسل) – bortsett från en diskutabel hadîth om vår profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt – och dylikt, avgudar med Allâh och tror […]

3. Omöjligt att profeten inte klargjorde det

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Hur är det möjligt att den Skriften, det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Allâhs bästa skapelser efter profeterna inte har bemästrat det ämnet på alla sätt och vis? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sitt samfund allting inklusive toalettbesök. Han sade: ”Jag lämnar er på en klarhet; […]

Ej tillåtet med tillnamnet Abûl-Qâsim

2946 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Kombinera inte mitt namn med mitt tillnamn. Jag är Abûl-Qâsim; Allâh ger och jag fördelar.” De lärde har tre åsikter om tillnamnet Abûl-Qâsim. Hâfidh Ibn Hadjar nämnde dem i ”Fath-ul-Bârî”, argumenterade för var och en, diskuterade dem och klargjorde vad som talar för och mot dem. […]

Gudomligheten enligt Sûfiyyahs Ibn-ul-Fâridh och al-Djîlî

a-Djîlî (d. 826) sade om gudomligheten: Jag är den och den är jag ingen tvistar om dess existens Jag förblev med den i den, det finns ingetتاء mellan oss jag är i den i såväl dåtid som nutid dess egenskaper är mina egenskaper och dess essens är min essens dess sköna karaktärer är mina och […]

Mu´attilah anklagar Salaf för Tafwîdh

756 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Då Allâh samlar ihop de första och de sista på Domedagen, kommer Herren (tabârak wa ta´âlâ) till de troende och ställer Sig ovanför dem som kommer att befinna sig på en upphöjd plats. Han skall säga till dem: ”Känner ni er Herre?” De skall säga: […]

6. Så beskriver vi Allâh

3 – Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât. Det innebär att vi bekräftar de Allâhs namn och egenskaper som Han har bekräftat åt Sig själv samt de namn och egenskaper som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat åt Honom. Den dogmen skall vara utan förvrängning, förnekelse, föreställning och jämförelse. Den skall vara i enlighet med Allâhs […]

20. Inte obligatoriskt att tolka Allahs egenskaper

81 – Allâhs (ta´âlâ) namn och egenskaper kan inte begripas av intellektet, ty intellektet känner bara egenskapen som det antingen ser eller också dess like som det ser. Allâh (ta´âlâ) omfattas ju inte av blickar och inte heller har Han likar. Alltså känns Hans namn och egenskaper endast via Qur’ânen och Sunnah. I Qur’ânen och […]

En trevlig och leende Sûfiyyah

Fråga: Det finns en kvinna som är omtyckt av folk eftersom hon bemöter alltid andra med ett leende och är vis. Dessvärre kallar hon till Sûfiyyah. Får jag varna för den sekten och nämna henne vid namn så att folk aktar sig för henne? Svar: Först och främst måste du kontakta henne och tala med […]