Vår tredje fader

Ibrâhîm (´alayhis-salâm) är vår tredje fader och monoteisternas ledare. Bokens folk kallar honom för ”världens pelare”. Alla religionsanhängare är enade om att högakta och älska honom. Hans bäste son och mänsklighetens mästare Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ärade, högaktade, hedrade och respekterade honom. Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”En man kom till […]

Bilen till moskén

2683 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Slutet av mitt samfund kommer att bestå av män som ska färdas på säten som påminner om riddjurs sadlar. De kommer att stiga av vid moskédörrarna och deras kvinnor kommer att vara påklädda men ändå nakna. Deras huvuden ska vara som magra kamelers pucklar. Förbanna […]

Sûfiyyahs nakna helgon

Läs hur ad-Dabbâgh ljuger: ”De ädla änglarna försvinner när ett icke-helgons blygd blottas. Men när ett helgons blygd blottas, försvinner de inte. Ty han gör det enkom skäligt och blottar bara sin blygd för något som är viktigare.”1 ash-Sha´rânî betraktade blottad blygd som ett av helgonens underverk medan ad-Dabbâgh ansåg att nakenheten utgör Sûfiyyahs helgonskaps […]

Arbetande kvinna är orsak till svek och otrohet

Att kvinnan går hemifrån för att arbeta leder till förlorad anständighet och religion. Kvinnan är en njutning och hon är den bästa njutningen i jordelivet. Och ingen njutning är ett så starkt föremål för svek som kvinnan. När bedrägliga blickar får syn på hennes skönheter utnyttjas deras förmåner till svek och list. Att hon därmed […]