Är Allâh något?

Fråga: Allâh (´azza wa djall) sade: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ ”Säg: ”Vilket vittnesbörd väger tyngst?” Säg: ”Allâh.”1 Betyder det att Allâh är något (شيء)? Svar: Allâh är något som inte liknar något annat. Törs du säga att Allâh inte är något? I så fall finns Han inte. 16:19