9. Åttonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

8 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh skall ta tag i Sina himlar och jordar med Sina händer och säga: ”Jag är Allâh!” Och Han skall sluta Sina fingrar och sträcka ut dem och säga: ”Jag är Konungen, Jag är den Nåderike!”1 Hadîthen är […]

Ändra inte formuleringen

Fråga: Vissa har definierat tron som tungans tal, hjärtats dogm och pelarnas handling som stiger med lydnad till den Nåderike och sjunker med lydnad till Satan. Är definitionen fullkomlig? Svar: Ändra ingenting. Hämta definitionen som muslimerna är enade om. Ändra inte formuleringen. Tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handling. Den stiger med […]