Veckodagar för koppning

Då koppning kan utföras onödigt och endast i förebyggande syfte, föraktade Ahmad att behandlingen äger rum på lördagar och onsdagar. Hans bevis var hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth: ”Den som koppas en lördag eller en onsdag och drabbas av spetälska ska bara skylla sig själv.” Efterföljaren az-Zuhrî återberättar den utan följeslagare i berättarkedjan. […]

Så bestryker kvinnan sitt huvud

Fråga: Skall kvinnan som tvår sig bestryka huvudet liksom mannen; från hårfästet till nacken och tillbaka? Svar: Vad skiljer kvinnan åt från mannen? De är jämlika i rening, tvagning och så vidare. Hon skall bestryka huvudet liksom mannen, vilket nämns i beviset.