Koka ihop åsikter för att behaga folk

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (882) Tid: 50:43 Den värsta lusten är samfundets lust och inte individens lust. Att en lärd man som har ett socialt och religiöst center försöker godkänna vissa förbud genom att koka ihop åsikter från olika håll för att tillåta något Allâh har förbjudit, är självfallet en mycket […]

63. Därför har vi fått sändebud och skrifter

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han har sänt sändebud till dem för att avvärja deras ursäkter. FÖRKLARING En av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) nåder mot slavarna är att Han inte har låtit dem välja egen religion som de själva tycker är bra. På grund av deras brister och nedsatta […]

Då ges inga påminnelser

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى ”PÅMINN om påminnelsen nyttar.”1 Påminn om Allâhs föreskrift och budskap så länge påminnelsen godtas och tillrättavisningen får gehör, antingen till fullo eller också någorlunda. Det betyder att om påminnelsen orsakar större nackdel eller minskad fördel, så är den inte befalld. Då är den faktiskt förmenad. Alltså […]

Muslimsk röst på bäste hädare

Fråga: Våra imamer säger att det är obligatoriskt för muslimerna att rösta på den bäste hädaren. De menar att vi syndar om vi inte gör det och argumenterar med att vi undanhåller vittnesbörd och att man skall ta hänsyn till fördel och nackdel och eftersträva att muslimerna skadas så lite som möjligt. De menar att […]

Förstör kusinens fotografier

Fråga: För femton år sedan gifte sig min kusin. På bröllopet tog han fotografibilder på sig själv, sin fru, hela familjen och andra gäster. Därefter reste han med sin fru till Libyen där han arbetar. Han har gett mig uppgiften att framkalla hans fotografier och skicka dem till honom. På grund av ändrad adress returnerades […]