Hastiga ungdomar

En grupp examinerade ungdomar från Afghanistan bad mig om att samarbeta med dem. De vill återvända till Afghanistan och starta ett nytt islamiskt block där. Jag avrådde dem från det eftersom sådana block provocerar opponenterna varefter de likviderar dem. Det korrekta tillvägagångssättet är att ni återvänder till ert hemland för att undervisa. Öppna Qur’ân- och […]

Flygplanskapningar och kidnappningar berör hela världen

Det är allom bekant för alla som besitter minsta lilla begrepp att flygplanskapningar och kidnappningar av ambassadörer och andra människor är ett väldigt globalt illdåd som medför stora nackdelar och skador och skrämmer och besvärar oskyldiga människor. Det är också allom bekant att dessa illdåd berör inte bara ett land eller ett folk och utan […]

13. Ibrâhîms visa kall till islam

Profeterna kallade till Tawhîd, ledde till sanningen och varnade för falskhet och avguderi. De var de kunnigaste och klokaste människorna. En fysisk förändring från deras sida skulle alltså inledas med likvidering av avguderi och villfarelse. Det var just så den ömme, förnuftige, heroiske och modige Ibrâhîm skulle göra. Han (ta´âlâ) sade: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ […]

Skall vi vara tysta om dem?

Fråga: Anses förtal av avvikande imamer vara förtal av makthavarna? Svar: Tal skall vara vist och berättigat. Exempel på det är personen som utnyttjar sin post för att offentliggöra sin falskhet och innovation från predikstolen. Han har fått sin post för att stödja och sprida Allâhs religion, inte för att sprida sin falskhet. En sådan […]

Allmosan måste betalas omedelbart

Fråga: Vad är domen för att sinka allmosan någon månad för att myndigheterna skall motta den? Svar: Allmosan måste betalas omedelbart. Även skulden måste återbetalas omedelbart så länge den inte är tidsbegränsad eller omöjlig att återbetalas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den rikes försening är orättvis.”1 ”Betala tillbaka till Allâh. Allâh har mer […]

Studenter fördömer synder

Fråga: Med tanke på offentliga synder finns det studenter och kallare som fördömer dem genom att sprida de lärdas utslag. De protesterar inte alls mot makthavaren. Samtidigt fördöms de av andra studenter som säger att det är de lärdas uppgift. Vad är korrekt? Svar: Det klargjorde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade: […]