Förbjudet att fasta varje dag

3202 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som fastar varje dag kommer att kramas såhär av helvetet.” Han formade fingrarna till en nia. Rapporterad av at-Tayâlisî i ”al-Musnad” (514) och via honom al-Bazzâr i ”al-Musnad” (1041) och al-Bayhaqî (4/300): adh-Dhahhâk bin Yasâr berättade för oss, från Abû Tamîmah, från Abû Mûsâ, från […]

Det bästa med ash-Shâfi´î

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal sade: Jag hörde Muhammad bin Dâwûd säga: ”Trots att ash-Shâfi´î hatade skolastiker och Ahl-ul-Bid´a är det inte känt att han någonsin har överensstämt med någon sekt, associerats med den eller varit känd för den.” ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal återberättade från sin fader som sade: ”När en rapportering var bekräftad […]