Dahlâns lögn om Ibn ´Abdil-Wahhâbs syn på länder

Dahlân ljög1 om Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb när han beskyllde honom för att göra Takfîr på muslimska länder och sade: ”Han betraktade muslimernas länder som ursprungliga hädares länder.” Det är lögn och ljug. Mig veterligen säger ingen muslim det, än mindre de lärde och religiösa. Alla är enade om att muslimska länder är islamiska, oavsett […]

Vet inte om fattig familj ber

Fråga: Vad är domen för att betala allmosa till en fattig familj utan vetskap om dess familjemedlemmar ber eller inte? Svar: Om de lever bland muslimer i ett muslimskt land och är behövande, får du ge dem.