Var som Âdams son

Publicerad: 19.10.04 Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774) Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/61-62) Allâh (´azza wa djall) sade: لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ”Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min hand mot dig; jag […]

Handel med otrogna

Fråga: Vad är domen för att handla med otrogna frånsett judar och nasaréer? Svar: Det är harmlöst att handla med allihopa; judar, nasaréer och andra: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ”Men Allâh har förklarat handel lovlig.”1 Affärer är i princip tillåtna. Alltså är det tillåtet att handla med alla, muslimer och otrogna. 12:275

Okänd slaktare

Fråga: Ibland kan det hända att man blir bjuden på kött vars slaktares tillstånd är okänt; ber han eller inte? Ska vi avstå från att äta det eftersom det finns risk att slaktaren inte ber då många i det samhället inte gör det eller tar lätt på saken? Svar: Om du är bland muslimer eller […]

Då läses Qunût

429 – Jag frågade min fader om Qunût ska läsas i varje bön. Han sade: ”Det ska läsas i Witr efter Rukû´. Och om man vill läsa Qunût i Fadjr baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling då han bad för förtryckta muslimer, så är det harmlöst.” 430 – Jag frågade honom om […]

Begravd mot fel håll

Fråga: I otrogna länder kan det hända att muslimer inte begravs vända mot Qiblah. Är det obligatoriskt att öppna gravarna och vända dem rätt då det är mycket kostsamt? Svar: Nej, det är inte obligatoriskt. Det är inte obligatoriskt att öppna gravar och vända lik mot Qiblah.

Får inte ljuga för någon

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Var inte avundsjuka på varandra, erbjud inte högre pris för en vara för att lura varandra, hata inte varandra, vänd inte era ryggar åt varandra och ta inte varandras kunder. Var Allâhs slavar, bröder. Muslimer är bröder. De behandlar inte varandra orättvist, de sviker inte varandra och de […]

Bara till fattiga muslimer

Fråga: Är det tillåtet att betala Zakât-ul-Fitr till fattiga hädare? Svar: Zakât-ul-Fitr får bara betalas till fattiga muslimer.

Dödar, bränner och slaktar muslimer

Grupper som ISIS, Nusrah och Qâ´idah tillskriver sig själva obehöriga saker och ting. De är kämpar på Lucifers väg. Jag svär vid Allâh att de är kämpar på Lucifers väg. De slaktar muslimer och kallar handlingen för kamp. De har dödat fler muslimer än vad de otrogna har gjort. Vi är ålagda att akta oss […]

36. Därför vägleder och vilseleder Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 34 – Han vägleder den Han vill. Han skyddar och skonar utav favör. Han vilseleder, försakar och prövar rättvist. FÖRKLARING Allâh (subhânah) vägleder och vilseleder den Han vill. Allt sker enligt Hans bestämmelse och öde. Han vägleder den Han vet förtjänar vägledning, månar om den och anammar den. I så […]

Kvinnliga försökskaniner

Fråga: Vad är domen för att en kvinna lever med sin icke-bedjande make? Vad är domen för att gifta sig med en icke-bedjare? Svar: Att en kvinna gifter sig med en man som varken ber i samling eller själv betyder att de är ogifta. Hon är inte hans fru eftersom han inte ber. Det är […]

Muslimer bygger inga hindutempel

Fråga: I vårt land finns ett byggföretag som bygger utefter förfrågan. Byggarbetarna är muslimer. Nyligen fick företaget en beställning på ett hindutempel. Vad ska de muslimska byggarbetarna göra? Svar: Det får inte utföra det arbetet under några som helst omständigheter. Det får inte göra det arbetet.

Ignoranten som inte ursäktas för sin ignorans

Fråga: Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade: ”Måhända säger han det utav okunnighet ändock han inte ursäktas för sin okunnighet.”1 Svar: Ty han är bland muslimer. Han har tillgång till de lärde, Qur’ânen och Sunnah. Alltså är han nonchalant. Detta är personen som kan veta men inte bryr sig. 1Kashf-ush-Shubuhât, sid. 21

77. Skall amerikanska varor bojkottas?

Fråga 77: I dagens tidningar uppmanas det till bojkott av amerikanska varor i form av köp och försäljning. Det heter att de lärda uppmanar till bojkotten och att alla muslimer är skyldiga att efterleva den samt att den som inte gör det syndar stort och bistår judarnas krig mot muslimerna. Kan ni klargöra detta? Belönas […]

76. Vad är domen för att skänka stora summor pengar till otrogna?

Fråga 76: Vad är domen för att skänka stora summor pengar till otrogna? Svar: Om det gagnar muslimerna, så är det harmlöst för att undkomma de otrognas ondska. Till och med allmosor får betalas till otrogna i hopp om att de inte skall besvära muslimerna. En sådan hädare får erhålla obligatorisk allmosa. Vad skall då […]

Vem viger den otrogna kvinnan?

Fråga: Måste den otrogna kvinnans förmyndare vara muslim i samband med vigsel? Svar: Hennes otrogne förmyndare skall förvalta henne. Den otrogna kvinnan förvaltas av sin otrogne förmyndare. Den muslimska kvinnan förvaltas av muslimer.

Valets dåliga följder

Val medför dåliga följder. Vet ni inte att vissa otrogna länder har röstat för samkönade äktenskap? Visst är det så, bröder! Val och röstning är en överskridelse. Måhända finns det makthavare i USA eller andra länder som vet vad som är rätt beslut, men klarar inte av att verkställa det på grund av dessa val […]

Muslimsk röst på bäste hädare

Fråga: Våra imamer säger att det är obligatoriskt för muslimerna att rösta på den bäste hädaren. De menar att vi syndar om vi inte gör det och argumenterar med att vi undanhåller vittnesbörd och att man skall ta hänsyn till fördel och nackdel och eftersträva att muslimerna skadas så lite som möjligt. De menar att […]

Partiet som är bra för muslimerna

Fråga: Vad är domen för att rösta? Det finns ett parti som, vid eventuell valseger, kommer att besvära muslimerna. Valet hålls om en vecka. Svar: Om muslimerna väljer ett block som kommer att vara bra för muslimerna, så får de rösta. Om deras medverkan gör ingen skillnad, skall de inte medverka. Om deras medverkan påverkar […]

Ber hemma med familjen

Fråga: Anses vår bön hemma med syskon och släktingar vara samlingsbön? Svar: Nej. Du har moské. Be i moskén med muslimerna. Avskärma er inte från muslimerna med argumentet att ni redan utgör en samling: ”Den som hör böneutropet och låter bli att komma utan någon ursäkt, har ingen bön.” De sade: ”Vad är en ursäkt, […]

Hat fordrar inte besvär, misshandel och plundring

Fråga: Fordrar hat mot hädare att de besväras, misshandlas och beslagtas på egendomar? Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Det finns avtal som måste efterlevas. Om det finns avtal mellan muslimer och hädare är det inte tillåtet att beslagta deras egendomar, tillfångata dem och så vidare. Det är inte tillåtet. Avtalen måste efterlevas: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ […]