Salafs vattenförbrukning till tvagning

Enligt autentisk Sunnah brukade varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare mycket vatten. Detsamma praktiserades av deras rättsinniga efterföljare. Sa´îd bin al-Musayyab sade: ”Jag använder mig av en veteskål för tvätta mig efter naturligt behov, två mig och lägga undan till min hustru.” Imâm Ahmad sade: ”Till en mans förståelse hör att […]