36. Ibn Aslams ord om Allâhs händer

37 – Det har autentiserats från Zayd bin Aslam som sade: ”Då Allâh skrev Tora med Sin hand sade Han: ”I Allâhs namn. Detta har Allâh skrivit med Sin hand till Sin slav Mûsâ.”1 1as-Sunnah (576) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal.

Inget annat tas på allvar

Allâh (´azza wa djall) sade: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ”Himlarna och jorden är Hans verk och när Han beslutar att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”1 Versen bekräftar Allâhs ord, att Allâh säger och att Hans ord består av bokstäver. Han […]

32. al-Mughîrah bin Shu´bahs ord om Allâhs händer

33 – ash-Sha´bî berättade att han hörde al-Mughîrah bin Shu´bah säga: ”Mûsâ frågade sin Herre: ”Herre! Underrätta mig om personen som får den högsta nivån i paradiset.” Han sade: ”De är människor vars lycksalighet Jag har planterat med Min hand och förseglat; inget öga har sett den, inget öra har hört den och inget hjärta […]

29. Sextonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

30 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mûsâ och Âdam argumenterade. Mûsâ sade: ”Âdam! Du är vår fader. Du har fört ut oss ur paradiset.” Âdam sade: ”Mûsâ! Allâh (´azza wa djall) valde ut dig med Sitt tal och skrev Tora åt dig med Sin hand. […]

14. Högaktning av profeten Muhammad

[21] Den som överröstar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) riskerar att förlora alla sina handlingar. Han (´azza wa djall) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ”Troende, dränk inte med era röster profetens ord och höj inte […]

51. Allah talar och vi talar

Skapelsen talar och Allâh (´azza wa djall) talar. Skapelsen hör och Allâh (djalla wa ´alâ) hör. Skapelsen ser och Allâh (djalla wa ´alâ) ser. Men Allâhs egenskaper är typiska för Honom och skapelsernas egenskaper är typiska för dem. De liknar inte varandra. Skapelsernas egenskaper är skapade till skillnad från Hans egenskaper som är oskapade och […]

Shî´ahs al-Kishshî erkänner jude som sektens grundare

Vissa nämner att ´Abdullâh bin Saba’ var jude som konverterade till islam och visade lojalitet mot ´Alî. Som jude brukade han överdriva med att Yûshû´ är Mûsâs efterträdare. Efter hans konversion till islam sade han samma sak efter Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död om ´Alî. Han var den förste som blev känd […]

19. Sa´îd bin Abî Hilâls ord om Allahs händer

18 – Det har autentiserats att Sa´îd bin Abî Hilâl sade: ”Jag har fått reda på att det första som sändes ned från Allâh till Mûsâ var: ”I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. Detta har Allâh skrivit med Sin hand i tavlorna till Sin slav Mûsâ.”

2. Första beviset från Sunnah för Allâhs händer

1 – ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mûsâ träffade Âdam och sade: ”Allâh skapade dig med Sin hand och befallde Sina änglar att falla ned på ansikte inför dig. Vid Allâh! Om du inte hade gjort det du gjorde skulle ingen av din avkomma hamnat i […]

Han är otrogen

Ibn ´Allân och andra sade: al-Kindî underrättade oss: ash-Shaybânî underrättade oss: al-Khatîb underrättade oss: Abû Nu´aym Hâfidh underrättade oss: Mûsâ bin Ibrâhîm bin an-Nadhr al-´Attâr berättade för oss: Muhammad bin ´Uthmân bin Abî Shaybah berättade för oss: Jag hörde ´Alî al-Madînî stå på predikstolen och säga: ”Den som påstår att Qur’ânen är skapad är otrogen. […]

Då hädar innovatören

Många innovatörer är större hycklare och därmed hädare som skall hamna i helvetets lägsta nivå. Hur myckna hycklande kättare finns inte bland Râfidhah, Djahmiyyah och andra! Dessa innovationer finner faktiskt sina grunder hos hycklarna och kättarna vars kätteri härstammar från sabiernas religion och avguderi. Innerst inne är de otrogna och skulle deras tillstånd bli offentligt […]

50. Qur’ânen är Allahs tal

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Qur’ânen är Allâhs tal. Den är inte skapad så att den upphör och inte heller skapelsens egenskap så att den utgår. FÖRKLARING Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal. Den började från Honom och till Honom skall den […]

49. Allah visade Sig för berget

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han visade Sig för berget varpå det smulades sönder till följd av Hans majestät. FÖRKLARING Allâh (´azza wa djall) sade: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا ”Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en grushög.”1 Efter att Mûsâ (sallâ Allâhu […]

Avståndet mellan ´Îsâ, Mûsâ och Ibrâhîm

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ”Och ´Imrâns hustru bad: ”Herre! Jag viger vad jag bär i mitt sköte åt Din tjänst. Tag emot från mig, Du är den Hörande, den Vetande.”1 ´Imrâns maka hette Hannah bint Fâqûdhâ […]

10. Makarnas gemensamma bad

9 – Makarnas gemensamma bad Det är tillåtet för makarna att bada tillsammans, ehuru de är nakna. Det finns flera hadîther i ämnet däribland: 1 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Jag och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) badade ur en och samma balja [vari våra händer skopade]. Han hann före mig varvid […]

Detta tror jag på

Dâwûd bin Ahmad sade: ”Jag såg Asad gå igenom Qur’ân-tolkning och läsa: إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ”Jag är Allâh. Ingen sann gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!”1 Därefter sade han: ”Ve Ahl-ul-Bid´as moder! De påstår att Allâh skapade ett tal […]

20. En lärdom i Mûsâs kall

Allâh (´azza wa djall) sade: وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ”Då sade Faraos stormän: ”Vill du tillåta att Mûsâ och hans folk stör ordningen och fördärvar sederna i landet och överger dig och dina gudar?” Han svarade: ”Vi skall […]

De hade ingen korrekt dogm

Jag har läst många av Sayyid Qutbs och Hasan al-Bannâs respektive böcker. De hade ingen korrekt dogm. Inte sällan var Sayyid Qutb respektlös och kritisk mot flera följeslagare, Mûsâ (´alayhis-salâm) och andra. De är inga vetenskapliga böcker. De är inga dogmatiska böcker. Boken ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” är ingen tolkning. Den borde bara heta ”Fîdh-Dhilâl”. Överlag gör […]