Avgudar utan visshet

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/206-207) Muhammad bin Aslam sade: ”Djahmiyyah påstår att Qur’ânen är skapad varför de avgudar på den punkten utan att veta om det. Ty Allâh (ta´âlâ) har klargjort att Han har ett tal. Han sade: قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي ”Han sade: […]

Den ångerfulle förtjänar inte klander

Innan Mûsâ (´alayhis-salâm) frågade Âdam varför han åt av trädet nämnde han att Allâh hade valt ut honom, befallt änglarna att falla ned på ansikte inför honom och andra typiska drag som fordrar att han besatt en hög rang hos Allâh. Därefter frågade han om hans synd. Det bevisar att syftet med Mûsâs fråga var: […]

Det hörde Mûsâ från Allâh

Allâh (´azza wa djall) sade: يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي ”Mûsâ! Jag har utvalt dig av alla människor med Mitt budskap och Mitt tal.”1 Allâh lät Mûsâ (´alahis-salâm) höra det talet, utan någon mellanhand mellan dem. Därmed bevisade Han sitt herravälde samtidigt som Han befallde honom att dyrka Honom allena och be […]

Därav Faraos torn

Också sade Han: بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”1 och inte att han är hos Honom. Han sade att Farao sade: يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ  أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ”Bygg ett högt torn åt […]

Behandla makthavarna efter deras rang

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Behandla människorna efter deras rang.”1 Till detta hör att man talar med ledare och kungar på ett lämpligt vis. Således sade Allâh (ta´âlâ) till Mûsâ och Hârûn (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam): اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ […]

Profeternas tal med Farao

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ”Men tala till honom i försonliga ordalag; kanske förmås han då till eftertanke eller grips av fruktan.”1 Denna vers består av en väldig lärdom. Å ena sidan var Farao ytterst trotsig och högmodig, å andra sidan var Mûsâ (´alayhis-salâm) Allâhs bästa skapelse […]

Två kusiner

Allâh (´azza wa djall) sade: إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ”Qârûn hörde till Mûsâs folk men han uppträdde övermodigt mot dem.”1 Ibn ´Abbâs sade: ”Han var Mûsâs kusin.” Samma sak sade Ibrâhîm an-Nakha´î, ´Abdullâh bin al-Hârith bin Nawfal, Simâk bin Harb, Qatâdah, Mâlik bin Dînâr, Ibn Djuraydj och andra. Ibn Djuraydj sade: […]

Inget typiskt för ´Alî

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh): ”Behagas du inte av att ha en likadan position till mig som Hârûn hade till Mûsâ, bortsett från att det inte finns någon profet efter mig?”1 Detta sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till ´Alî på väg till Tabûk. Det var år […]

Skillnaden mellan Hârûn och ´Alî

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh): ”Behagas du inte av att ha en likadan position till mig som Hârûn hade till Mûsâ, bortsett från att det inte finns någon profet efter mig?”1 Hadîthen bekräftar ´Alîs dygd och anvisar inte alls huruvida han var den bäste eller jämlik med någon […]

Nasaréerna trotsar Messias

Messias var omskuren1 och påbjöd omskärelse2, liksom Mûsâ, Hârûn och alla profeter innan Messias gjorde. Messias förbjöd griskött, förbannade dess ätare och fördömde honom å det grövsta3. Det är något nasaréerna själva medger. Han träffade Allâh utan att ha fått i sig minsta lilla mängd av griskött. Nasaréerna däremot dyrkar Allâh med grisförtäring. 1”När åtta […]

1. Hadîth ”Under tiden som Mûsâ stod…”

134 – Ubayy bin Ka´b (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Under tiden som Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod och predikade för israeliterna blev han frågad: ”Vem är den kunnigaste människan?” Han svarade: ”Jag är den kunnigaste.” I och med att han inte refererade den kunskapen till […]

Den orättvisa synden

Nasaréerna tillskriver Allâh en väldig orättvisa som saknar motsvarighet hos andra samfund. Också förtalar och skymfar de Allâh på ett makalöst vis. Ingen är så avlägsen från att dyrka, lova och prisa Allâh allena som de. Den aktuella orättvisan handlar om att när Âdam åt från trädet blev Herren arg på honom och straffade hans […]

Profeter har inget tålamod med synder

Allâh (´azza wa djall) sade: قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ”Han svarade: ”Du kommer inte att ha tålamod med mig!”1 Det sade Khadhir. Han sade så eftersom han visste att Mûsâ skulle se synder, och profeter härdar ju inte med synder. Därefter förklarade han skälet till hans uteblivna tålamod och sade: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى […]

18. Mûsâs kall

Den fjärde av dem var den starke och pålitlige Mûsâ som Allâh talade till. Vi kan ser hur hans vägledande och visa kall var fokuserat på Tawhîd. Mûsâ fick sin uppväxt i den störste förtryckarens och en gudaförklarad persons palats. Där upplevde och bevittnade han all sorts fördärv, otro, överdrift, orättfärdighet och diktatur. Han såg […]

Avvisning av panteistiska argument

Det skall sägas till dem: Om inte Allâh är ovanför tronen i den bemärkelsen som särskiljer tronen utan överallt, så säg att Han är under jorden och himlen och ovanför dem; alltså under lågheten och över högheten så att saker och ting är under Honom. Det är förvisso motsägelsefullt. Och om de argumenterar med Hans […]

56. Salafs syn på de höghetsdementerande

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Sulaymân bin Harb berättade att han hörde Hammâd bin Zayd säga om Djahmiyyah: ”De försöker säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.” I ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah” återberättade Ibn Abî Hâtim från Sa´îd bin ´Âmir adh-Dhab´î – imamen av Basrah och Imâm Ahmads lärare – som sade: ”Djahmiyyah har […]

Galningar eller hedningar

2460 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Solen kommer att nalkas så att svetten når öronens hälft. Under tiden ber de Âdam om hjälp varvid han säger: ”Det är inte jag som ska göra det.” Därefter ber de Mûsâ som kommer att säga samma sak. Därefter ber de Muhammad som ska vädja […]

Okunniga Sûfiyyahs sångextas

Allâh (´azza wa djall) sade: وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ”Och han kastade tavlorna på marken och grep om sin broders huvud och drog honom till sig.”1 Okunniga Sûfiyyah brukar denna vers för att kasta sina kläder när deras sångextas är på topp. Vissa kastar dem skrikande medan andra river först sönder dem […]

Farao och Mûsâ enligt Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

Farao var Allâhs fiende, Mûsâ var profeten Allâh talade till. Denna klara konstatering i Qur’ânen till trots påstod Ibn ´Arabî att Farao var självaste Mûsâ. Han sade: ”Om du säger till mig: ”Du handlar okunnigt, Farao, när du hotar mig, ty existens är en. Hur kan du skilja på den?” Då säger Farao: ”Graderna har […]

Faraos slut enligt Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

Ibn ´Arabî sade när han talade om Faraos maka: ”Hon sade till Farao gällande Mûsâ: قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ”Han skall vara till glädje för mig och för dig.”1 Hon fick erhålla fullaste glädje till följd av det hon fick uppleva. Även Farao fick det till följd av sin tro som Allâh begåvade honom med […]