7. Tvagning ur vattenpöl

Till synes betyder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord att inget kan orena vattnet, oavsett om det är mycket eller litet. Om litet vatten råkar ut för orenhet som inte ändrar på dess egenskaper, förblir det renande. Detsamma gäller mycket vatten. Men ju mindre vattnet är desto större risk löper det att bli orent. […]