Värdelös trosbekännelse

2590 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Dödsängeln kom till en döende man utan att finna något gott i honom. Han öppnade hans hjärta utan att finna något i det. Därefter öppnade han hans mun och såg hans tunga uttala ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”. Följaktligen […]

16. Måste undvika Ahl-ul-Bid´a som Ashâ´irah och Khawâridj

[23] Det är obligatoriskt att undvika Ahl-ul-Bid´a och vilsna. Några av dem är Mushabbihah, Mudjassimah, Ash´ariyyah, Mu´tazilah, Râfidhah, Murdji’ah, Qadariyyah, Djahmiyyah, Khawâridj, Sâlimiyyah, Karrâmiyyah och alla andra fördömda sekter. [24] Detta är min dogm som jag dyrkar min Herre med och detta är dogmen min fader gick bort med – må Allâh benåda honom. Lov […]

Utkörd från Mâliks lektion

Det sägs att anledningen att Qutaybah bin Sa´îd blev utkörd från Balkh var en händelse som utspelade sig när han hade kommit till Mâlik. Även Ibrâhîm bin Yûsuf al-Balkhî hade kommit för att lyssna. Qutaybah stack ut och sade: ”Han här tillhör Murdji’ah.” Följaktligen körde Mâlik ut honom från sin sittning. Denne Ibrâhîm hade hög […]

Djinner är som vi

Allâh (´azza wa djall) berättade att djinnerna sade: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ”Bland oss finns de som vill göra det rätta och andra som har mindre intresse för det rätta; ja, vi har alltid varit delade i olika grupper.”1 Det vill säga olikartade grupperingar och varierande sorter. Mudjâhid sade: ”De […]

al-Albânî – Sunnahs imam och innovationens fiende

Fråga: Det pratas mycket om att Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) var Murdji’î eller påminde om Murdji’ah. Vad säger ni om det? Svar: Hans egna böcker vittnar om att han tillhörde Sunnahs imamer och kallare. Han var innovationernas och innovatörernas, inklusive Murdji’ah, svurne fiende.

Frukten av den dolda bekräftelsen

Att en person säger att goda handlingar är frukten av dold bekräftelse kan betyda två saker: 1 – De goda handlingarna medföljer den dolda bekräftelsen; när den dolda tron finns finns även de goda handlingarna. Så säger Salaf och Ahl-us-Sunnah. 2 – Den dolda bekräftelsen är anledning till de goda handlingarna. Den dolda tron kan […]

Kör ut dem!

Muhammad bin Yûsuf bin Wâqid bin ´Uthmân al-Firyâbî. Imâm, Hâfidh och Shaykh-ul-Islâm. Ibn Zandjûyah sade: ”Jag har inte sett någon vara så from som al-Firyâbî.” Muhammad bin Sahl bin ´Askar sade: ”Vi gick ut med Muhammad bin Yûsuf al-Firyâbî för att be om regn. Han tog upp händerna och hann inte ta ned dem förrän […]

71. Tron enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament hör att religionen och tron består av tal och handling: hjärtats och tungans tal och hjärtats, tungans och kroppsdelarnas handling. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. FÖRKLARING Detta är ett väldigt område i Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Tron består av tal och handling: hjärtats […]