Erinran i WC

Fråga: Människan ska alltid erinra sig Allâh. Det enda undantaget är att hon befinner sig på platser vari erinran är förmenad, som till exempel WC. Ska hon upphöra erinra sig Allâh helt och fullt i WC? Svar: Erinran i hjärtat gäller alltid och överallt, i WC och på andra platser. Däremot är det föraktfullt att […]

Sufistisk tragikomedi: Träffa at-Tidjânî en måndag och du hamnar i paradiset

Därefter sade Shaykh Ahmad at-Tidjânî: ”Jag frågade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Gäller denna dygd särskilt den som anammar erinran från mig muntligt eller också alla andra om än via mellanhand?” Han sade: ”De som du ger tillstånd till och förkunnar sedermera erinran till andra är som de som anammar den från dig muntligt. […]

Borgerlig skilsmässa i västerländska domstolar

Fråga: Är borgerlig skilsmässa i västerländska domstolar giltig? Svar: Ja. Om han skiljer sig från henne muntligt eller skriftligt, gills den. Däremot gills den inte om han skildes under tvång: ”Det finns ingen skilsmässa under stängning.”

Ånger efter otro

Fråga: Skall den som faller i en faktor som annullerar islam förnya sin tro med trosbekännelsen? Svar: Ja. Därtill skall han ångra sig muntligt för faktorn och säga: ”Jag ber Allâh om förlåtelse för det och det.”

För att inte moskén skall stängas ned

Fråga: En imam i Frankrike tillåter handskakning med administrativa kvinnor för att inte moskén skall stängas ned och andra eventuella problem. Således skakar han hand med dem. Är det föreskriver? Svar: Nej, det är inte föreskrivet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skakade inte hand med kvinnor. Han mottog deras trohetslöfte enbart muntligt. Han mottog […]