Giltigt dopp

121 – Jag frågade min fader om den sexuellt orene som doppar sig i vatten. Han svarade: ”Om han därtill sköljer munnen och snyter näsan är doppet giltigt. Om han inte sköljer munnen och snyter näsan är doppet ogiltigt.” 122 – Jag frågade min fader: ”Hur många gånger ska han skölja munnen och snyta näsan?” […]

Värdelös trosbekännelse

2590 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Dödsängeln kom till en döende man utan att finna något gott i honom. Han öppnade hans hjärta utan att finna något i det. Därefter öppnade han hans mun och såg hans tunga uttala ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”. Följaktligen […]

Dockor, dockor och bilderböcker

Fråga: Vad är domen för dockor till flickor samt böcker som innehåller bilder på djur och fåglar? Barn tycker om att titta i dem och lär sig av dem. Vad är domen för det? Svar: Dockor i form av kvinnor består av två typer: 1 – Dockor som är tvivelsutan tillåtna. Dessa dockor saknar ögon, […]