39. De bästa följeslagarna

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Det här samfundets bästa människor efter dess profet är Abû Bakr as-Siddîq, därefter ´Umar bin al-Khattâb och därefter ´Uthmân bin ´Affân. Vi prioriterar dessa tre liksom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare prioriterade dem enstämmigt. Efter dessa tre kommer de fem ur samrådet: ´Alî bin Abî Tâlib, […]

Ibn Taymiyyah och andra imamers insikt

Insikt (الفراسة) beror på två saker: 1 – Den insiktsfulles kvalitativa intellekt, skarpsinniga hjärta och fina smarthet. 2 – Tecken och bevis som den insiktsfulle använder sig av. När bäggedera finns i en person kan han knappt förfela. Och om de uteblir kan han knappt ha rätt. Och om den ena faktorn är stark till […]

15. Bästa skapelserna efter profeten

[22] Den bästa skapelsen efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som innehar den högsta ställningen efter profeterna och sändebuden är Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh). Därefter kommer Abû Hafs ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh). Därefter kommer Dhûn-Nûrayn ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh). Därefter kommer Abûl-Hasan ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya […]

Shî´ahs Khomeini om att följeslagarna är vidrigare än hundar och svin

Angående andra sekter inklusive Khawâridj som hatar Huset, så finns det inget bevis för att de är orena ehuru de får värre straff än de otrogna. Så om en myndighet skulle revoltera mot ´Alî på grund av makt eller något annat motiv, vilket exempelvis ´Â’ishah, az-Zubayr, Talhah och Mu´âwiyah gjorde, så fordrar det till synes […]

Domen för förtal av Mu´âwiyah

Fråga: Vad är domen för förtal av Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh)? Svar: Mu´âwiyah var en ädel följeslagare och De troendes ledare. Muslimerna har bara bra erfarenhet av honom. Det är inte tillåtet att förtala honom, denne ädle följeslagare och De troendes ledare. Han har bara gjort väl ifrån sig. Han stod upp mot innovatörerna, han […]