Inte mer än en fingertopp

Fråga: Hur mycket ska kvinnan klippa av sitt hår när hon går ut ur Ihrâm? Svar: Motsvarighet av en fingertopp. Om en kvinna som lämnar Ihrâm inte ska klippa mer än en fingertopp, kan man undra hur det är fatt med de kvinnor som klipper sig som män.

7. Gemensamt namn fordrar inte liknelse

Han har också essensegenskaper som ansikte, händer och andra fullkomliga egenskaper. Vi bekräftar det Han bekräftade åt Sig själv och det Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade åt Honom, både när det kommer till essensegenskaper och handlingsegenskaper. Vi spekulerar inte i dem med våra egna teorier och åsikter. Vi säger inte att de […]

Vinna eller försvinna

Den trettonde hadîthen: Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga stiger upp till Allâh – utan att Allâh godtar den i Sin högra Hand för att sedan föda den åt dess […]