Den vikarierande vallfärdarens belöning

Fråga: Belönas man för att vallfärda för andra? Svar: Ja. Han belönas för att be i Den heliga moskén, stå på de rituella platserna och åkalla. Vallfärdens ritualers belöning går till personen som han vikarierar för medan allting annat går till vikarien.

Då upphör tal på fredagen

Tha´labah bin Abî Mâlik sade: ”De brukade tala medan ´Umar satt på predikstolen. När böneutroparen blev tyst reste sig ´Umar och ingen talade längre.” Det bekräftar att allt tal upphör när predikaren inleder sitt tal och inte bara när han går uppför predikstolen. Inte heller förbjuder hans inträde i moskén två Raka´ât för moskén.

Ingen dygd i Jerusalems klippa

1385 reste jag för första gången till Jerusalem då Jordanien och Syrien lät sina respektive medborgare resa dithän utan pass. Jag tog tillfället i akt och reste dit för att be i Aqsâ-moskén. Klippan besökte jag också, men bara för sakens skull då den saknar religiös förträfflighet till skillnad från vad majoriteten har fått för […]

Hemmastadd sjukling ber efter imam

Fråga: En sjuk man bor granne med moskén. Sett till att han inte kan gå till moskén undrar han om han kan vara hemma och be efter imamen i moskén? Imamens röst hörs hem till honom. Svar: Nej. Han ska inte vara hemma och be med imamen när det finns gata, bilar och annat mellan […]

Viktigt med raka rader

al-Bukhârî sade: 24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt 639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade: ”Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Smutsiga fötter

Till de saker som mannen (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som förkunnade den enkla monoteismen förenklade men som dessa har försvårat hör att han gick barfota utomhus och bad i det tillståndet utan föregående tvagning. En kvinna från Banû ´Abdil-Ashhal sade: ”Allâhs sändebud! Vi har en rutten väg till moskén. Vad ska vi göra när […]

16. Vad är tillåtet under I´tikâf?

[1] Det är tillåtet att lämna moskén för att utföra naturliga behov. Också lovligt är det att ta ut huvudet ur moskén för att få det tvättat och kammat. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i I´tikâf i moskén stack han in huvudet i mitt rum varvid […]

Imam tvekar på antalet Raka´ât

Fråga: Jag är imam i moskén och leder folk i bönen. En gång glömde jag ifall jag var i tredje eller fjärde Rak´ah. Ska jag betrakta samlingens påminnelse som att jag befinner mig i fjärde Rak´ah? Svar: Om imamen tvekar om han är i tredje eller fjärde Rak´ah, går upp och samlingen påminner honom samtidigt […]

Dessa ber inte i moskén

Muslim sade: 654 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Muhammad bin Bishr al-´Abdî berättade för oss: Zakariyyâ’ bin Abî Zâ’idah berättade för oss: ´Abdul-Malik bin ´Umayr berättade för oss, från Abûl-Ahwas som berättade att ´Abdullâh sade: ”På vår tid var det bara kända hycklare och sjuka som inte bad i samling. Den […]

170. al-´Ayyâshîs fjärde förvrängning av at-Tawbah

al-´Ayyâshî sade: ”Abû Basîr berättade att Abû ´Abdillâh sade: ”Det sades till De troendes ledare: ”Du troendes ledare! Underrätta oss om dina bästa dygder.” Han sade: ”Jovars! Jag, al-´Abbâs och ´Uthmân bin Abî Shaybah var i Den heliga moskén varvid ´Uthmân bin Abî Shaybah sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har gett mig […]

Be stående hemma eller sittande i moskén?

De lärde har delade åsikter om personen som kan antingen be samlingsbönen sittande eller också hemma stående. Vissa säger att han ska be hemma stående, ty den stående positionen är en av bönens pelare till skillnad från samlingsbönen som är obligatorisk. Om en pelare kolliderar med en plikt går pelaren före. En bön utan pelare […]

Bön mellan böneutrop och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att den som vill får be mellan alla två böneutrop 627 – ´Abdullâh bin Yazîd berättade för oss: Kahmas bin al-Hasan berättade för oss, från ´Abdullâh bin Buraydah, från ´Abdullâh bin Mughaffal som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan alla två böneutrop finns en bön. […]

Den islamiska världen enligt as-San´ânî

Denna bok ”Tathîr-ul-I´tiqâd ´an Adrân-il-Ilhâd” är min skyldighet att skriva då jag ser och vet övertygat hur slavar tas till vederlikar i städer, byar och länder i Jemen, Levanten, Egypten, Nadjd, Tihâmah och alla andra islamiska länder1. Det handlar nämligen om dogmer om gravar och levande och samtidigt syndiga människor som säger sig besitta vetskap […]

All frihet ligger i praktiserad islam

Allâh (´azza wa djall) sade: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ ”De frågar dig om att strida under den helgade månaden. Säg: ”Att strida under denna månad är svårt. Men inför Allâh är det ännu svårare att […]

Bästa tidpunkten för vigsel

Fråga: Är det sant att det är Sunnah att gifta sig i moskén på fredagen efter ´Asr? Svar: Ja. Det gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), på fredagen efter ´Asr. Det är bättre om möjligt.

5. Kvinnors nattbön i samling

[6] Enligt Abû Dharrs föregående hadîth är det föreskrivet för kvinnorna att be dessa nattböner. De får till och med ha tillgång till egen imam för det ändamålet. Det har bekräftats att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) utsåg Ubayy bin Ka´b till imam för männen och Sulaymân bin Abî Hathmah för kvinnorna. ´Arfadjah ath-Thaqafî sade: ”´Alî […]

Frivillig ´Ishâ’ efter Witr

Fråga: Får personen som redan har bett Sunnah och Witr och sedan sitter kvar i moskén varpå ´Ishâ’ infaller, be ´Ishâ’ en andra gång i form av frivillig bön? Svar: Absolut. Fråga: Därom finns inget förbud på grund av att han redan bett ´Ishâ’? Svar: Nej.

Resor till förträffliga platser

997 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Resor skall bara göras till tre moskéer: Den Heliga moskén, denna min moské och Aqsâ-moskén.” Rapporterad av Abû Ya´lâ1: Muhammad bin al-Minhâl berättade för oss: Yazîd bin Zarî´ berättade för oss: Rawh berättade för oss, från Zayd bin Aslam, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî […]

Kvinnans klädsel på väg till moské

Muslim sade: 445 – ´Abdullâh bin Maslamah bin Qa´nab berättade för oss: Sulaymân berättade för oss, från Yahyâ, från ´Amrah bint ´Abdir-Rahmân som berättade att hon hörde ´Â’ishah, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) maka, säga: ”Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sett vad kvinnorna har hittat på skulle han förmenat dem […]

Dålig andedräkt i moskén

Fråga: Slipper personen med dålig andedräkt be samlingsbönen? Svar: Om han besvärar dem som står kring honom, slipper han be samlingsbönen. I så fall får han be hemma. Liksom personen som har ätit lök. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd en sådan person att komma till moskén.