Terrorister ska kallas för Khawâridj

Fråga: Är sprängattentatsmän Khawâridj? Svar: I grund och botten är de Khawâridj. Sedan har deras ondska eskalerat och gått om Khawâridj. Khawâridj brukade inte spränga hem, bostäder och affärer. De gjorde inget sådant, de utförde inga sådana mord. Khawâridj krigade på frontlinjen. De angrep inte tryggade människors hem. De skrämde inte kvinnor och barn. De […]

Dränk och plundra Ahl-us-Sunnah så att ingen ser

al-Kulaynî rapporterade: ”Alla människor frånsett våra anhängare är horbarn.”1 Till följd därav tillåter de mord på och plundring av Ahl-us-Sunnah. Dâwûd bin Farqad sade: ”Jag frågad Abû ´Abdillâh om en hatare (الناصب) varpå han svarade: ”Hans liv är lovligt att tagas, men jag fruktar för dig. Om du kan välta ett stenblock över honom eller […]

14. Ahl-us-Sunnah tillåter varningar för Ahl-ul-Bid´a

34 – De tror på att Allâh (ta´âlâ) skapade djävlarna för att viska till människorna, lura dem och bedra dem och att Satan slår dem med vansinne med sina beröringar. 35 – På jorden förekommer magi och magiker. Det är otro att utöva magi och anse att den kan gagna och skada utan Allâhs tillstånd. […]

Khawâridjs arv

Fråga: Vissa påstår att upproret mot ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) var en revolt och inget riktigt uppror mot makthavaren. De menar att det riktiga upproret var mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh)… Svar: Det är falskt resonerat. Det första upproret var upproret mot ´Uthmân. Det efterföljdes av upproret mot ´Alî. Därefter har Khawâridj ärvt det. Upproren […]