En gravdyrkare till morbror

Fråga: Predikanten i min stad kallar folk till gravdyrkan. En av dem som har påverkats av det är min morbror. Hur skall jag förhålla mig till honom? Svar: Råd din morbror. Klargör för honom att det är falskt och otillåtet. Tar han inte till sig skall du ta avstånd från honom och kapa banden med […]