Vår tanke om Ibn-ul-Qayyim och Ibn Taymiyyah

Det gör ont att behöva säga att Qâdiyaniyyah kan främja sin omtalade villfarelse med hjälp av böcker skrivna av Ahl-us-Sunnahs imamer. Exempelvis skrev ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim ett långt kapitel gällande helvetets ändlöshet och tog upp sju åsikter i sakfrågan; han avfärdade allesammans frånsett två stycken: 1 – Ingen hedning kommer att lämna helvetet, men Allâh (´azza […]

Ashâ´irahs massaker på oliktänkande i Nordafrika

Under den perioden kom en nordafrikan vid namn Abû ´Abdillâh Muhammad bin Tûmart till Irak. Han anammade Ash´ariyyahs Kullâbiyyahs dogm från Abû Hâmid al-Ghazâlî. När han återvände till Nordafrika slog han sig ned i Musâmidah och undervisade folket i Ashâ´irahs dogm och författade en bok kring dogmen som invånarna accepterade med nöje. Efter Ibn Tûmarts […]

3. Människan är ärad med förstånd och naturlighet

Vid sidan av dessa väldiga gåvor och denna storslagna ärbarhet har Allâh även begåvat människan med förståndet. Till följd av förståndet ansvarar hon för gudomliga förpliktelser med vilket hon begriper och förstår dem. Därtill har Han skänkt henne naturligheten som godtar Allâhs sändebuds (sallâ Allâh ´alayhim wa sallam) förkunnade uppenbarelser och sanna religion som Han […]

al-Djifrî är innovatör och mytoman

Fråga: Vad anser ni om ´Alî al-Djifrî? Tillhör han Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah? Svar: Döm mannen utifrån hans kassettband och böcker. Han är innovatör och mytoman. Han kallar till grav- och relikdyrkan. Han är alltså mytoman. Hans kassettband är tillgängliga. Han gör narr av Ahl-us-Sunnah och monoteister.