22. Den korrekta och sunda vägen

89 – För att kunna dementera en möjlighet krävs bevis från Qur’ânen eller Sunnah. Allâhs egenskaper varken bekräftas eller dementeras utan bevis från Qur’ânen eller Sunnah. Då den möjligheten försvinner blir det omöjligt att fastställa en generalisering på ett autentiskt sätt som måste betros enligt talarens utnämning. Det har rapporterats att Imâm Muhammad bin Idrîs […]