Giftermål med slavinnor

Allâh (ta´âlâ) sade: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ”OCH VÄLJ hustru eller man bland dem av er som är ensamstående och bland dem av era manliga eller kvinnliga slavar som är lämpade för äktenskap.”1 Enligt versen i ”an-Nisâ’” får en fri man inte gifta sig med en slavinna om inte versens omtalade villkor […]

Ammande och skilda kvinnors rätt till försörjning

Allâh (´azza wa djall) sade: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ”Och barnets fader är skyldig att svara för moderns uppehälle och kläder enligt skick och sed.”1 Versen understryker att barnet är faderns och inte moderns. Därför tillskrivs barnet fadern och inte modern. Det är som att modern är bara till för att föda barnet […]

Be om hyllning och fred för alla profeter

Fråga: Om en profet kommer på tal. Skall vi be Allâh hylla och freda honom liksom vi gör med vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Svar: Ja. Be Allâh hylla honom liksom du ber Allâh hylla vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ty de är bröder. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]