Guldtänder ruttnar aldrig

Fråga: Med dagens moderna tandvård har guldtänder ersatts med bättre proteser. Är det fortfarande tillåtet att bruka guldtänder? Svar: Ja, det är harmlöst. Man bortprioriterar inte guld bara för att det finns andra alternativ. Därtill har guld unika drag. Det ruttnar exempelvis aldrig.

Innovativ handskakning

Jag vill påminna några närvarande bröder. När de kom hit hälsade de specifikt till alla i rummet. De hälsade till var och en och skakade hand med dem. Jag vill påminna er om att det är Sunnah för den som kommer till ett sällskap att hälsa en allmän hälsning. Om han därtill också skakar hand […]