Allmosa på bostäder

Fråga: Jag äger en lägenhet som jag bor i. Samtidigt bygger jag en annan bostad. När den är färdigbyggd tänker jag bosätta mig i den och sälja lägenheten. Skall allmosa betalas på lägenheten som jag bor i för tillfället samt bostaden som håller på att byggas? Svar: Du är inte skyldig att betala allmosa på […]

Allmosa på oanvänd mark

Fråga: Jag äger en bit mark i fall jag skulle behöva den i framtiden. Marken används inte till något. Måste jag betala allmosa på den? Svar: Nej. Allmosa betalas bara på handelsvaror om de är ämnade för handel. Det är inte obligatoriskt att betala allmosa på mark, fastigheter, bilar, möbler och annat så länge de […]

Allmosa på kemtvättsutrustning

Fråga: En man äger ett kemtvätt och hör att han är ålagd att betala allmosa på dess utrustning. Stämmer det? Svar: Det är obligatoriskt att betala allmosa på handelsvaror. Varor som köps in och säljs vill säga. Däremot betalas ingen allmosa på kemtvättsutrustningen då de är inte ämnade för handel. Ägaren har inga planer på […]

Makar bråkar om möbler

Fråga: Makarna bråkar om vem som äger möblerna. En av dem har bevis för sitt påstående. Är dennes bevis erkänt? Svar: Tvivelsutan. Om den som hävdar något kan bevisa det, räknas det. Att mannen och kvinnan får dela på det som vanligtvis tillhör män och kvinnor gäller endast när bevis saknas.