Tal i mobiltelefon under Tawâf

Fråga: Vad är domen för att tala i mobiltelefon under Tawâf? Svar: Det är harmlöst: ”Tawâf runt Huset är en bön frånsett att ni talar under tiden.”1 Det är tillåtet, men man ska inte tala mycket utan endast vid behov. 1Ibn Hibbân (3836).

Resa till begravningsbön och kondoleans

Fråga: Vad är domen för att resa till begravningsbön eller kondolering? Svar: Det är bevislöst. Det har inte rapporterats att Salaf reste i kondolerande syfte. Ditt mål är att be för den döde, det kan du göra överallt. Framförallt idag kan du kondolera på plats med hjälp av mobiltelefon och telefon.

Sparade bilder i mobilen

Fråga: Är det tillåtet att spara bilder i mobiltelefonen? Svar: Det är inte tillåtet så länge det inte rör sig om ett korrekt motiv, som till exempel kall till Allâh. Det är i så fall harmlöst. Dock är det inte tillåtet att spara dem utav beundran och kärlek.

Tittar i makens mobiltelefon

Fråga: Får makan genomsöka makens mobiltelefon utan hans lov eller är det spionage? Svar: Ja, hon skall inte göra det. Hon skall inte leta efter något hon må ogilla och sedan besväras av det. Det är bättre att hon inte vet.

42. Maken skall vara svartsjuk på makan

Till makans rättigheter över maken hör att han är svartsjuk på sin maka. Hon skall se att han är svartsjuk på henne. Svartsjukan skall dock vara kontrollerad så att den endast medför det positiva och avvärjer det negativa. Han skall bli svartsjuk på sin maka om något av hennes kropp blottas. Han skall bli svartsjuk […]