Salafs fel var individuella misstag, ingen avsiktlig avvikelse

Imâm Ahmad bad om förlåtelse för kalifen och andra som hade pryglat och fängslat honom. Han förlät dem för orättvisan som de hade utsatt honom för och otron som de hade kallat till. Om de hade varit avfällingar skulle det inte varit tillåtet för honom att be om förlåtelse för dem. Ty enligt Qur’ânen, Sunnah […]

Korrigerande tal i bönen

Shâfi´iyyah håller med majoriteten om att avsiktligt tal annullerar bönen, därom finns inga meningsskiljaktigheter. Dock skiljer de sig åt från Hanafiyyah gällande tal utav glömska samt tal i korrigerande syfte. De säger att det talet bryter inte bönen och argumenterar med Dhûl-Yadayns hadîth. Tyvärr begränsar de talet vid sex ord. Fler än så annullerar bönen. […]