Malare får i sig mjöl under fastan

Fråga: Det kan hända att spannmålsmalare får i sig mjöl medan de fastar. Påverkar det deras fasta? Svar: Nej, fastan är fortfarande giltig. Ty det han får i sig sker ofrivilligt. Härmed vill jag också påpeka att samlag, mat, dryck och annat bryter fastan bara när följande villkor uppfylls: 1 – Vetskap. Man skall ha […]

Ahmad bin Hanbal – Muhaddith och Faqîh

Ibn ´Aqîl sade: ”Till det konstigaste som jag har hört från dessa unga ignoranter hör att Ahmad var Muhaddith men inte Faqîh. Det är ytterst okunnigt sagt. Han har valda åsikter byggda på hadîther de flesta inte känner till. Det kunde hända att han kunde mer än deras största.” Jag tror att de trodde att […]

Selfie från slakten

Fråga: En synd som sker ofta i samband med Udhhiyah är att slakten fotograferas för att ha bilderna som minne. Vad råder ni? Svar: Det är första gången jag hör talas om att folk tar bilder i samband med slakt för att ha dem som minne. Vilket minne bidrar slakten med? Alla slaktar och alla […]