Hedniske al-Djifrî förstår inte

Publicerad: 19.10.01 Talare: Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî Referens: https://www.youtube.com/watch?v=dDamOTOimh8 Tid: 00:33 al-Djifrî, den ökände avgudadyrkaren al-Djifrî som är ökänd för sitt konkreta avguderi, sade något i stil med: ”Jag utmanar dessa som förbjuder oss att dyrka Allâh via Hans rättfärdiga slavar. Ty Allâh har föreskrivit för oss att dyrka Honom via livlösa ting. Hur […]

Makens fulltaliga bön i makans hemstad

Publicerad: 19.09.28 Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393) Källa: Adhwâ’-ul-Bayân (1/226) Om en resenär gifter sig i en stad eller passerar en stad vari hans fru bor, ber han fulltaligt. Ty frun har samma dom som hemstaden. Den åsikten delar Mâlik, Abû Hanîfah, hans två elever och Ahmad. Detsamma sade Ibn ´Abbâs, vilket även […]

Ignorant övernattar inte i Minâ

Fråga: Jag övernattade inte i Minâ under Tashrîq-dagarna, ty jag visste inte att det är obligatoriskt. Vad är jag skyldig att göra? Svar: Om du kunde övernatta i Minâ och inte gjorde det, måste du sona för uteblivna övernattningar i Minâ.

Återvänder till Minâ på småtimmarna

Fråga: Natten till den 11:e bad jag ´Ishâ’ i Minâ. Därefter begav jag mig till Heliga moskén för att utföra Tawâf-ul-Ifâdhâh. På grund av den stora folkmassan kom jag inte tillbaka till Minâ förrän två timmar innan gryning. Vad åligger mig? Svar: I och med att du återvände de två sista timmarna, tillbringade resten av […]

Lämnar Minâ den 11:e

Fråga: Vad gäller personen som utav okunnighet lämnar Minâ den 11:e? Svar: Hans vallfärd är ofullbordad. Han måste sona för att ha utelämnat steningen den 12:e och övernattningen natten till den 12:e och för att ha gjort Tawâf-ul-Wadâ´ i förtid.

Fast i trafiken i Minâ

Fråga: En person som avser att lämna Minâ den 12:e fastnar i trafiken varvid solen går ned… Svar: Om han är på väg, anses han ha lämnat stället. Det är inga problem. Han ska fortsätta färdas, ty det var trafiken som sinkade honom. I och med att han har tagit med sig sitt bagage och […]

Vill återvända till Minâ för övernattning

Fråga: En person som lämnade Minâ den 12:e vill återvända dit för att övernatta där. Är det tillåtet? Svar: Hans vallfärd är över ehuru han skulle återvända. Visserligen får han återvända för att övernatta med sina vänner eller ta hand om ärenden, men han stenar inte nästa dag. Han lämnade Minâ tidigare och därmed är […]

Begravda stenar

Fråga: I ”ar-Rawdh al-Murbi´” står det att vallfärdaren som samlar ihop stenar inför Tashrîq-dagarna och sedan beslutar sig för att lämna Minâ den 12:e, ska begrava stenarna som var ämnade för den 13:e. Är det föreskrivet? Svar: Så gör lekmän, men handlingen är grundlös. De ska inte begravas. Kasta dem i Minâ. Någon annan kanske […]

Då stenas pelarna

Fråga: Stämmer det att personen som stannar kvar i Minâ till den 13:e Dhûl-Hidjdjah får stena pelarna innan Dhuhr den sista dagen? Svar: Nej. Under alla Tashrîq-dagar sker steningen efter att Dhuhr infallit. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stannade kvar i Minâ till den 13:e och stenade pelarna efter att Dhuhr infallit.

Två uteblivna plikter, två sonoffer

Fråga: Ska personen som utelämnar två av vallfärdens plikter slakta två lamm? Svar: Ja. Varje soning är enskild. Den som exempelvis utelämnar steningen så att dess tid går ut och övernattningen i Minâ under Tashrîq-dagarna, sonar för varje utebliven plikt.

Sittandes i Minâ

Fråga: Vårt tält låg i Muzdalifah. För att kunna vistas i Minâ åtminstone halva natten gick jag dithän under Tashrîq-dagarna. Är min handling extrem eller korrekt? Svar: Den är obligatorisk och inte extrem. Om du kan komma in till Minâ och tillbringa natten där, om än sittande, måste du göra det. Det är en av […]

Det är en resa

Rapporteringar är tydliga med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följe slog ihop och kortade bönerna under vallfärden. Det är inte bekräftat att någon av dem fortsatte be efter hans Taslîm i Minâ, Muzdalifah eller ´Arafah. Den fulltaliga bönen bads i Makkah. Jag har också klargjort att det finns inget bekräftat bevis […]

361. Får jag gräva min grav?

Fråga 361: Sedan en lång tid tillbaka har jag funderat på att gräva min grav. Det enda som hindrar mig är att jag inte vill beröva de närvarande på gravgrävningens belöning. Vad råder ni? Svar: Om begravningsplatsen är allmän är det förbjudet att gräva sin grav där. Det beror på att reservationen förhindrar folk som […]

Tron gagnar inte utan bön

Fråga: Vissa menar att den som saknar handlingar till fullo lämnar tron men att det inte fordrar att han inte gagnas av den grundläggande tron och trosbekännelserna. Enligt dem gagnas han av dem lik vallfärdaren som mister vistelsen i ´Arafah som utgör en av vallfärdens pelare; han gagnas ju av de andra pelarna. Vad säger […]

4. Hadîth ”Må Allâh försköna slaven som hör mina ord…”

92 – Djubayr bin Mut´im sade: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga i Khayf i Minâ: ”Må Allâh försköna slaven som hör mina ord, memorerar dem, förstår dem och förkunnar dem till dem som inte har hört dem. Personen som framför förståelse saknar kanske själv förståelse. Måhända har den förkunnade bättre […]

3. Hadîth ”Må Allâh försköna personen som hör mitt ord…”

91 – Det rapporteras att Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss i Khayf-moskén i Minâ och sade: ”Må Allâh försköna personen som hör mitt ord, memorerar det, förstår det och sedan förkunnar det till någon som inte har hört det. Måhända är personen som […]

Återvänder till Minâ för att kompensera stening

Fråga: En vallfärdare lämnade Minâ efter två nätter varefter han insåg att hans stening den 12:e var fel. Följaktligen återvände han till Minâ på natten och stenade. Upphävs hans förtida avfärd på grund av hans återvändo till Minâ? Svar: Mannen som väljer att lämna Minâ i förtid och lämnar platsen innan solnedgång och sedan inser […]

Minimivistelsen i Minâ

Fråga: Måste man vara i Minâ till gryningen eller får man bege sig tidigare därifrån? Svar: De lärda säger att vallfärdaren måste spendera merparten av natten i Minâ. Två tredjedelar av natten vill säga. Antingen i början av natten eller också i slutet. Mer än hälften alltså.