Tawâf-ul-Ifâdhah saknar utgångstid

Fråga: Är det giltigt att skjuta upp Tawâf-ul-Ifâdhah till Muharram? Svar: Ja, det är giltigt. Tawâf-ul-Ifâdhah börjar efter midnatten till den 10:e och har ingen utgångstid. Den är giltig oavsett när den utförs, förutsatt att vallfärdaren inte är intim med sin hustru; först måste han utföra Tawâf-ul-Ifâdhah.

32. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

44 – Abû Muhammad bin Sâ´id och Muhammad bin Sulaymân an-Nu´mânî berättade för oss: Muhammad bin ´Amr bin Hannân berättade för oss: Baqiyyah bin al-Walîd berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Umar berättade för oss, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî, från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]

Måste be innan midnatt

Fråga: Vissa kommer fram till Muzdalifah mycket sent på natten, kanske till och med strax innan midnatt, och ber först då Maghrib och ´Ishâ’. Bes Maghrib här i tid? Svar: De som lämnar ´Arafah för Muzdalifah och anländer sent på natten slår ihop bönerna på ´Ishâ’s tid. Det har rapporterats autentiskt att Allâhs sändebud (sallâ […]

Bönen i Muzdalifah efter midnatt

Fråga: Jag kommer till Muzdalifah efter midnatt. Får jag slå ihop Maghrib och ´Ishâ’ där eller skall jag be innan? Svar: Den som befarar att komma till Muzdalifah efter midnatt måste be innan om än på vägen. Han får inte sinka bönen till efter midnatt. Ty ´Ishâ’s tid slutar vid midnatt.