Så valde an-Nâbhânî åsikter

Publicerad: 19.10.02 Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (882) Tid: 47:47 Jag sade till honom1 att hans avhandlingar och böcker verkligen vittnar om att han inte vidhåller någon särskild rättsskola. Det är något vi har gemensamt, men samtidigt inte. Vad utgår du ifrån när du anammar exempelvis en åsikt från Abû […]

109. Varför kallas Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för det namnet?

Fråga 109: Varför kallas Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för det namnet? Svar: De kallas för Ahl-us-Sunnah eftersom de praktiserar och vidhåller Sunnah. De kallas för Djamâ´ah, Samlingen, därför att de är enade och inte splittrade. Ty deras metod är en; Qur’ânen och Sunnah. Också är de enade om sanningen och en makthavare. Inom alla generella sakfrågor står […]

22. Muhammads metod i kallet

Allâh förpliktigade denne ädle profet en särskild förpliktelse när Han befallde honom att verkställa denna väldiga princip. Han (ta´âlâ) sade: إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ […]

Så kallas gravdyrkare till islam

Fråga: Vissa människor kallar på gravdyrkare genom att gå runt gravar tillsammans med dem. Är det korrekt metod? Svar: Det är korrekt att sitta med dem för att lära dem på samma sätt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt med avgudadyrkarna för att lära dem. Man skall däremot inte vara vän med dem. […]

105. Är det tillåtet att gå ut med Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Fråga 105: Vilka är Djamâ´at-ut-Tablîgh? Vad har de för metod? Är det tillåtet att sluta sig till dem och gå ut med dem för att kalla om de är studerande och äger korrekt dogm, liksom våra landsmän? Svar: Den enda gruppen man får sluta sig till, gå med och arbeta med är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som […]

5. Salaf trodde och visste

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Ty de anser inte texterna stå för egenskaper och bygger sin tes utefter osunda tvivel som de har gemensamt med sina otrogna bröder. Då de dementerar egenskaperna och texterna måste ha en betydelse, börjar de tveka på om de skall betro formuleringen och avfärda kunskap om betydelsen, något de påstår […]

Den fullkomliga människan enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

´Abdul-Karîm bin Ibrâhîm al-Djîlî (d. 826) levde på 700-talet. Han tillhör de stora Sûfiyyah som anammade Ibn ´Arabîs metod och bevarade hans arv. Hans viktigaste bok är ”al-Insân al-Kâmil”. Den går ut på att fastställa att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den fullkomliga människan och att den fullkomliga människan är ingen annan än […]

30. Ibn ´Uthaymîn om al-Albânî

Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (rahimahullâh) sade: ”Det jag vet om Levantens muhaddith och den ädle Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî via de fåtal gånger som vi har träffats, är att han är mycket mån om att praktisera Sunnah och bekriga innovationer, såväl dogmatiska som praktiska. Också genom mina läsningar av hans böcker har jag […]

29. Ibn Bâz om al-Albânî

Slutligen avslutar jag denna bok genom att citera våra stora och erkända lärde gällande al-Albânî. Bland annat sade vår ädle Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (rahimahullâh): ”Jag har fått ert brev och förstått att ni vill skriva en ingående biografi om Shaykh och ´Allâmah Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî. Ni vill också veta vad jag tycker […]

6. Bara en metod är tillåten

Jag skall behandla Tawhîd-ul-Ulûhiyyah på grund av två orsaker: 1 – Enligt Qur’ânen är ämnet det viktigaste i sändebudens kall. De eviga konflikterna mellan dem och deras samfund handlade om just det ämnet. Den konflikten varar förvisso än idag och kommer nog att pågå fram till Domedagen. Så prövar och upphöjer Allâh sändebudens arvingar. 2 […]

En föreskriven kondoleans

Brev بسم الله الرحمن الرحيم و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته Föreskriven kondoleans går ut på att lugna personen som har förlorat en anhörig eller vän och säga följande till honom: اصبر و احتسب، فإن لله ما أخذ، و له ما أبقى، و كل شيء عنده بأجل مسمى ”Härda och räkna med Allâhs […]

Så var Salafs metod

När det kommer till Allâhs (´azza wa djall) egenskaper som nämns i Qur’ânen och autentisk Sunnah, så går Salafs (rahimahumullâh) metod ut på att bekräfta och framföra dem ordagrant och dementera deras beskaffenhet. Vissa människor har dementerat dem varpå de förkastar det Allâh bekräftar. Andra människor som bekräftar dem har spekulerat i deras beskaffenhet. Den […]

Lär dig din dogm

Fråga: Är det tillåtet med efterapning inom dogmatiska frågor? Svar: Nej. Efterapning är bara tillåten inom Fiqh-frågor – och dessutom bara för ignoranten. Han (ta´âlâ) sade: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ”Fråga då Påminnelsen folk, om ni inte vet det.”1 Efterapning skall inte finnas inom dogmatiska frågor. Människan måste lära sig den ur […]

Det är kallets metod

Fråga: Vad råder ni kallarna utomlands som besväras för Allâhs sak? Svar: Jag råder dem att härda. Däremot skall de kalla till Allâh med kloka och goda ord och lägga fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt. De skall inte kalla våldsamt och brutalt. De skall kalla i enlighet med Allâhs order: ادْعُ إِلِى […]