Medverka med Ahl-ul-Bid´a?

Fråga: Är det tillåtet att sitta på Ahl-ul-Bid´as lektioner och medverka med dem? Svar: Det är varken tillåtet att sitta med dem eller ha dem som vänner. Det är obligatoriskt att fördöma dem och varna dem för innovationer.

3. Nattbönen skall bes i samling

[4] Det är föreskrivet att be Ramadhân-nätterna i samling. Det är bättre än att be ensam, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) både gjorde det och påpekade dess förträfflighet. Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Vi fastade Ramadhân med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och inte en enda gång bad han nattbönen […]

Partiet som är bra för muslimerna

Fråga: Vad är domen för att rösta? Det finns ett parti som, vid eventuell valseger, kommer att besvära muslimerna. Valet hålls om en vecka. Svar: Om muslimerna väljer ett block som kommer att vara bra för muslimerna, så får de rösta. Om deras medverkan gör ingen skillnad, skall de inte medverka. Om deras medverkan påverkar […]