18. Idoldyrkarnas tre största tvivel

Publicerad: 19.10.05 Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420) Källa: Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 58-60 Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade: Dessa är deras tre största tvivel. Då du vet att Allâh har klargjort dem för oss i Sin skrift och förstår dem väl, blir allting annat mycket lättare. Om han säger att han […]

17. Gravdyrkarnas stora ignorans

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade: Beträffande det detaljerade svaret, så har Allâhs fiender många invändningar mot sändebudens religion som de lockar människorna från. En är att de säger att de inte avgudar med Allâh. De vittnar att ingen annan än Allâh allena skapar, försörjer, gagnar och skadar och att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Förödande slag mot gravdyrkare

Allâh (ta´âlâ) sade: مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ”Vem är den som vågar medla inför Honom utan Hans tillstånd?”1 I frågan fördöms de som påstår att några av Hans slavar förmår att gagna andra med hjälp av medling och annat. Fördömandet är av strävaste form och svingar ett förödande slag mot gravdyrkarna. Faktum […]

16. Bevisen mot avguderi är klara och tydliga

Håll dig till det klara och tydliga och undvika irrelevanta argument såsom Hans (djalla wa ´alâ) ord: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ”Helt visst skall de som är nära Allâh aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem, de som tror och fruktar.” För all […]

Katastrofen på ash-Shawkânîs tid

Vet att den riktigt stora katastrofen är inte bara tillämpning av medel (التوسل) och berättigad medling, utan dogmen som många lekmän och även vissa lärde har om döda människor och rättfärdiga levande människor. De anser att de förmår utföra saker som bara kan utföras av Allâh (´azza wa djall). Slutligen har deras munnar sagt det […]

Galningar eller hedningar

2460 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Solen kommer att nalkas så att svetten når öronens hälft. Under tiden ber de Âdam om hjälp varvid han säger: ”Det är inte jag som ska göra det.” Därefter ber de Mûsâ som kommer att säga samma sak. Därefter ber de Muhammad som ska vädja […]

15. Avgudadyrkarna abstrakta bevisning

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade: För att avvisa argumenten som dagens avgudadyrkare brukar mot oss, skall jag nämna ett och annat av vad som står i Allâhs skrift. Falskhetens följe kan avvisas på två sätt: allmänt och detaljerat. Beträffande det allmänna sättet, är det en väldig sakfråga och en stor nytta för den som […]

9. Paradiset och helvetet skapades innan skapelsen

[16] Tron på att Allâh skapade paradiset och helvetet innan Han skapade resten av skapelsen. Paradisets lycksalighet varar i evighet och paradisets kvinnor kommer aldrig att dö. Helvetets straff är evigt och dess folk som lämnade detta liv utan att dyrka Allâh allena och följa Sunnah, kommer att förbli i det. [17] Beträffande de syndiga […]

Därav medlingen för Abû Tâlib

Måhända undrar någon varför just Abû Tâlib skall få erhålla medling. Är det för att han var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) farbror? Nej, det är det inte. I så fall hade även Abû Lahab haft rätt till medling. Anledningen är att Abû Tâlib försvarade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), stödde hans […]

31. Tron på medlingen på Domedagen

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Det skall tros på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling och folket som lämnar Elden efter att ha brunnit upp och förkolnat. De kommer att tas till en flod vid porten till paradiset, vilket har rapporterats. Det skall ske hur Allâh vill och som Allâh vill. Det handlar […]

8. Den korrekta dogmen om den Yttersta dagen

Den Yttersta dagen är Domedagen och de händelser och fasor som den kommer att bestå av. Ahl-us-Sunnah tror övertygat på detta. Han (ta´âlâ) sade: وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ”Och som har förvissningen om det kommande livet.”1 اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ”Allâh – det […]