Var inte tysta om Sûfiyyah

Fråga: De flesta lärde i vårt land är Sûfiyyah. De tillåter besök hos moskéer som rymmer gravar och bön vid dem. När de blir frågade ifall det är tillåtet att be al-Husayn och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om hjälp, säger de ja och att det är ett föreskrivet medel. Hur avvisas det […]

Katastrofen på ash-Shawkânîs tid

Vet att den riktigt stora katastrofen är inte bara tillämpning av medel (التوسل) och berättigad medling, utan dogmen som många lekmän och även vissa lärde har om döda människor och rättfärdiga levande människor. De anser att de förmår utföra saker som bara kan utföras av Allâh (´azza wa djall). Slutligen har deras munnar sagt det […]

Missar Fadjr pga. slitsamt arbete

Fråga: En religiös yngling blir så trött på arbetet att han missar Fadjr i tid. Vad skall han göra? Svar: Han är skyldig att lämna arbetet som orsakar att han missar Fadjr i tid. Medlen har samma dom som målen. Om han vet att han ber i tid om han inte arbetar, blir han skyldig […]

Varken islamiska eller givande

Igår kväll blev jag uppringd av en ungdom som frågade om det är obligatoriskt att påbjuda det goda och förbjuda det onda. Jag svarade i enlighet med hadîthen: ”Om någon av er ser något ont, skall han ändra på det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med munnen. Om […]