Den måttlige förblir stadig

Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Var inte för hårda mot er själva, annars kommer Allâh att bli hård mot er. Ett folk var för hårda mot sig själva varvid Allâh blev hård mot dem. Deras kvarlevor är i synagogorna och klostrena. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ […]

All Tasawwuf är innovation

Fråga: Är Sûfiyyah uppdelade i extrema och måttliga? Svar: All Tasawwuf är villfarelse. Vissa former är dock värre än andra. Annars är allt det villfarelse. Ty det är innoverat.