Det hörde Ibn Mas´ûd från profeten

Abû Zakariyyâ bin Abî Ishâq underrättade oss: Abû ´Abdillâh ash-Shaybânî underrättade oss: Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb underrättade oss: Dja´far bin ´Awn underrättade oss: Ibrâhîm al-Hadjrî underrättade oss, från Abûl-Ahwas, från ´Abdullâh som sade: ”Det handlar om två saker: vägledningen och talet. Det trovärdigaste talet är Allâhs tal och den bästa vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Kvinnans bön som Allâh älskar mest

4453 – ´Abdullâh berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”En kvinna ber inte en bön som är så älskad av Allâh som när hon ber i den mörkaste delen av sitt rum.” Svag. Den har dock återberättats autentiskt från Ibn Mas´ûd via Abû ´Amr ash-Shaybânî och befinner sig i Ibn Abî […]

Tvättar fötter innan ansikte

116 – Jag frågade min fader om personen som inleder tvagningen med fötterna, sen händerna och sen ansiktet. Han svarade: ”Bara ansiktstvättningen är giltig. Därifrån får han tvätta händerna till och med armbågarna, bestryka huvudet och slutligen tvätta fötterna.” 117 – Min fader sade: ”Det som rapporteras från ´Alî och Ibn Mas´ûd att de inte […]

Makarnas allmosor till varandra

Fråga: Om det inte är tillåtet att betala allmosa till makan. Vad sägs då om att ´Abdullâh bin Mas´ûds maka betalade sin allmosa till honom? Svar: Det där är till maken. Maken får däremot inte betala sin allmosa till makan. Ty han måste försörja henne i alla fall. Makan behöver inte försörja sin make. Därav […]

Salaf som sägs ha trott på helvetets tömning

Allâh (´azza wa djall) sade: خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ”Där skall de förbli så länge himmel och jord består, så länge din Herre vill – din Herre gör vad Han vill.”1 De lärde och Qur’ân-uttolkarna är oeniga om förbehållet i versen… Somliga menar att […]

Därav dementerade Ibn Mas´ûd kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs”

Fråga: Hur förhåller man sig till att Ibn Mas´ûd dementerade att kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs” tillhör Qur’ânen? Svar: Om en lärd i dagens läge hade sagt det Ibn Mas´ûd sade, skulle muslimerna enats om att göra Takfîr på honom. Men ingen kan säga något om Ibn Mas´ûd. Varför inte? Därför att han inte hade nåtts […]